แท็กที่เกี่ยวข้อง

ป้ายกำกับ
New normal กินยาคุม กินยาคุมกำเนิด กินยาคุมฉุกเฉิน คลอด คุมกำเนิด คุยเรื่องเพศกับหมอ By PPAT ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนโควิด19 ตั้งครรภ์ ท้อง ท้องไม่ท้อง ท้องไหม บ้านหอมลำดวน ประจำเดือน ประจำเดือนมา ประจำเดือนไม่มา ผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ ฝากครรภ์ มีลูก มีเพศสัมพันธ์ ยาคุม ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน ยาเม็ดคุมกำเนิด ยุติการตั้งครรภ์ รั้วรอบครอบครัวปี 3 รั้วรอบครอบครัวสัญจรปี 3 วัคซีน วัคซีนโควิด วัคซีนโควิด19 วางแผนครอบครัว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ หยุดกินยาคุม หยุดกินยาคุมกลางคัน อสุจิ เพศสัมพันธ์ เอชไอวี แนะนำ โควิด 19 โควิด19 โคโรนา ไวรัสโคโรนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมัยที่ 17 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนกา…
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครโครงการป้องกันและเข้าถึงการดูแลโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้พิการทางส…
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการ ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ นำคณะทำงาน เข้าพบคุณอภิวัฒน์ อ่างหิรัญ นายกสมาคม…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ในการใช้งานโปรแกรมบัญชี…
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครสุขภาพชุมชนข้ามชาติ ภายใต้โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยกา…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 15 พฤศจิกายน ) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าวิ…