วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ประเด็น #ฝากครรภ์ช่วงโควิดปลอดภัยแค่ไหน โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ รพ.ศิ…

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สวท จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ให้กับแก่ครูแกนนำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการส่งเ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24/03/2564) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ…
คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โรงพยาบาลอำเภอกระนวน และ ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริกา…
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ของ สวท แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลเป็น…
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”  ชิงรางวัล มูลค่า 15,000 บา…
ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่ง 1.คัดกรองอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง 1 (ทุกราย)2.ผู้มารับบริการคลินิกเวชกรรม สวท ซักประวัติที่จุดคัดกรอง 2 สำห…