fbpx

กินยาคุมฉุกเฉินบ่อยอันตรายหรือไม่

surprised-teenage-girl-show-shocking-expression-with-something-isolated-bright-yellow-background-copy-space_1258-80700

มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันหลั่งนอกแล้วกินยาคุมฉุกเฉินชนิด 1 เม็ด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหลั่งนอก กินยาคุมฉุกเฉินชนิด 1 เม็ดอีก จะเป็นอะไรหรือไม่

หมอ การหลั่งภายนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิด การหลั่งภายนอกอสุจิบางตัวอาจหลุดรอดแล้วเข้าไปผสมกับไข่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ และในกรณีนี้ถ้ารับประทานยาคุมฉุกเฉินบ่อย ประจำเดือนอาจจะผิดปกติเลือดออกกะปริบกะปอย แนะนำควรจะรับประทานยาคุมชนิดสม่ำเสมอ ทานทุกวันจะดีกว่าเพราะจะได้มีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

หมอ : ไม่จริง เนื่องจากการหลั่งภายนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิด ดังนั้นโอกาสการตั้งครรภ์จึงมีสูง เนื่องจากตัวอสุจิอาจเข้าไปในช่องคลอดพร้อมกับน้ำคัดหลั่ง จึงทำให้มีโ…
Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…