fbpx

กินยาคุมฉุกเฉิน ประจำเดือนมา 2 ครั้ง ปกติหรือไม่

Medium shot of the time of the month period calendar Free Photo

กินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจําเดือนมา 2 ครั้งผิดปกติหรือไม่

มอ ไม่ผิดปกติเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินมีขนาดฮอร์โมนที่สูง จึงทำให้รอบเดือนผิดปกติเพราะผนังมดลูกจะมีความหนาบางไม่เท่ากัน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงที่กินยาคุมฉุกเฉินแล้วมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึก…
คงปฎิเสธไม่ได้ว่า “การคุมกำเนิด” เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับทรัพยากรและศักยภาพการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภา…