เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 กันยายน) สวท จัดงานตัดสินผลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออกจริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”ภ…

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ป้ายกำกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (31 ส.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศฯ ได้จัดการอบรมโครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การยุติการตั้งครร…
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กๆเยาวชนบ้านเชียงใหม่ กำลังฝึกการเรียนรู้คิดวิเคราะห์จากนิทานที่เด็กๆ ชื่นชอบ มาแบ่งปั่นให้เพื่อนได้รู้ถึงแง่คิดที่ได้จากการอ…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 ส.ค. ) คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข สวท และ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ นักวิ…