สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงยินดีกับอาสาสมัคร สวท คุณฮาลีเมาะ ดาราแม อาจารย์วิชาน กาญจนไพโรจน์ และ คุณศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ ได้รับรางวัลอาสาสมัครดี…
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นร…
🟥ประกาศ.❌วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563เป็นวันปิยมหาราช.คลินิกเวชกรรม สวท 10 แห่งปิดให้บริการ 1 วัน.✅เปิดบริการตามปกติวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563โดยคลินิกเวชกรรม สว…
ขณะนี้มีเว็บไซต์แอบอ้างชื่อของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (คลินิกเวชกรรม สวท เวชกรรม ) หลอกขายยายุติการตั้งค…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (26 กันยายน) เจ้าหน้าที่ สวท กำลังฝึกเทคนิคการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication)เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานและนำความรู้ไปปร…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (24 ก.ย.) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ Quality of Care (QoC) และการพัฒนาค…
🔉🔉ประกาศ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563.❌คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ปิดให้บริการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข.✅เปิดบริการตามปกติว…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(15 กันยายน) ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ กำลังบรรยายให้ควา…
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา…