เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณวารุณี ตั้งสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้จัดการคลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น เนื่องในโอกาส เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการ ต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น…
ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2566  คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สวท และคุณศนีกานต์ รศมนตรี ผู้จัดการงานวิจัยและพัฒนาโครงการ เป็นผู้แทนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมการประชุมGlobal Care Consortium for Abortion and Reproductive Self-care ซึ่งจัดโดยสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ณ ที่ประเทศเคนย่า โดยมีชาติสมาชิกเข้าร่วม 15 องค์กรจากทั่วโลก นำโดย Marta Royo, Executive Director จาก Profamilia Colombia สำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ผู้แทนจาก สวท ได้นำเสนอผลงานโครงการการแพทย์ทางไกลเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง ในเรื่องการพัฒนาต้นแบบและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ใช้หลักคนเป็นศูนย์กลาง (Human–Centered Design: HCD) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงการผลักดันเชิงนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การพัฒนาพันธมิตร และความยั่งยืน โดยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของสมาคมฯ ต่อไป…
Bangkok – 26 September 2023: The Bureau of Reproductive Health, Department of Health, Ministry of Public Health, together with the Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) under the Patronage of H.R.H. Princess Mother and Bayer Thai Co., Ltd. marks the World Contraception Day 2023 with Choices: Your Life. Your Choices campaign. The campaign was launched at the press conference today as the world celebrates the annual World Contraception Day, urging teenagers to get the right knowledge on contraceptives and…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 มิถุนายน) ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ วงศ์โชติวัฒนา ผู้อำนวยการภาคพื้นประจำประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ร่วมเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนกลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆได้มีกำลังใจในการศึกษาเติบโตเป็นบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพและศักยภาพ ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯซอยวิภาวดี 44 กทม. นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ เหรัญญิกสมาคมฯ ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ คุณณัฐกานต์ ยิ้มฤทธิ์ รองผอ. สวท คุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ ครูอาจารย์สถานศึกษาเครือข่าย และเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมเป็นในครั้งนี้…
Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) joined #BangkokPride2023 parade to support LGBTQI+ community and promote abortion as well as Sexual Reproductive Health and Rights for ALL. .Despite our key messages, there are many organizations and individuals who campaigns for same-sex marriage, sex toy and sex work decriminalisation and equal rights and treatment to all genders. #LGBTQI#PrideMonth#BangkokPride2023#บางกอกไพรด์#BangkokPride…
PPAT would like to congratulate Mr. Jeuseng Jesu, a volunteer in three southern border provinces in the occasion of having been awarded for the 2022 annual volunteer at the Annual General Meeting 2022. Mr. Jeuseng Jesu has served as a leading volunteer who has been working with PPAT from 1992. He started with disseminating knowledge on HIV/AIDS to fishermen in Pattani province under these projects; 1. Well-Being Promotion in the South project 2. Fishermen Well-Being Leads to Motherly Security…
PPAT would like to congratulate Ms. Kaimook Kasamrong, Ms. Jarinya Wantawong, Mrs. Chenurwatee Binkuno, Mr. Chuchat Sayantuam, Ms. Napatsorn Kotsen, Mrs. Suwanna Mahama, Ms. Saikam Nun and Mr. Apiwat Anghiran in the occasion of having been awarded for the 2022 annual outstanding volunteers at the Annual General Meeting 2022….