fbpx

จริงหรือไม่ นับหน้า 7 หลัง 7 แล้วปลอดภัยแน่นอนมีเพศสัมพันธ์ได้

777

หมอ :  ไม่จริง เป็นวิธีการที่ไม่แนะนำควรเลิกใช้วิธีนี้ เนื่องจากไม่ได้ผล ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เพราะบางครั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้น การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวมีความกังวลใจ โดยเฉพาะในครอบครัวที่ไม…
ประจำเดือนมากะปริบกะปอย 1-2 วัน แล้วก็ปวดเต้านมทั้งสองข้างไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร หมอ ภาวะที่มีการเจ็บตึงเต้านม รวมกับมีภาวะเลือดออกกะปริบกะปอยอาจจะมีฮอร์โมนเอสโทร…