fbpx

จริงหรือไม่ นับหน้า 7 หลัง 7 แล้วปลอดภัยแน่นอนมีเพศสัมพันธ์ได้

777

หมอ :  ไม่จริง เป็นวิธีการที่ไม่แนะนำควรเลิกใช้วิธีนี้ เนื่องจากไม่ได้ผล ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เพราะบางครั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

ฝากครรภ์ช่วงโควิด-19 ปลอดภัยแค่ไหน หมอ การฝากครรภ์คือมาตรฐานการดูแลที่สำคัญ เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ควรเริ่มดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะ…