fbpx

จริงหรือไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้องถ้าผู้ชายหลั่งข้างนอก?

Overhead portrait of tanned sleepy boy with trendy hairstyle kissing his cute girlfriend, lying in bed with eyes closed. Adorable young woman in blouse holding pink flower and enjoying morning in bed

หมอ : ไม่จริง เนื่องจากการหลั่งภายนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิด ดังนั้นโอกาสการตั้งครรภ์จึงมีสูง เนื่องจากตัวอสุจิอาจเข้าไปในช่องคลอดพร้อมกับน้ำคัดหลั่ง จึงทำให้มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ ที่สำคัญทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความสุขเพราะมัวแต่กังวล  ดังนั้น วิธีการนี้จึงไม่แนะนำให้นำไปปฏิบัติ สิ่งที่อยากแนะนำคือให้ใช้วิธีการคุมกำเนิด เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การกินยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดหรือ 28 เม็ด การฉีดยาคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด และวิธีอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หมอ ไม่สามารถทำได้ ให้หยุดกินแผงนั้นไปแล้วรอให้ประจำเดือนมาแล้วเริ่มกินแผงใหม่ หากหยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิด แล้วมีเพศสัมพันธ์อาจต้องระวังการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสง…
มอ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้หากมั่นใจว่าทั้งชายและหญิงไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่สำคัญพร้อมจะมีบุตรก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ และในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบควา…