fbpx

จริงหรือไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก?

sex1

หมอ :  ไม่จริง เพราะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนั้น เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้ หากร่างกายยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีการตกไข่  มีประจำเดือน  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน จะกี่ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

หมอ ต้องบอกว่าร่างกายของเด็กสาวสมัยนี้ค่อนข้างโตเร็ว ในเคสของน้องก็ต้องมาดูว่าร่างกายมีพัฒนาการหรือยัง เช่น สูงขึ้น เริ่มมีหน้าอก เริ่มมีขนอ่อนบริเวณอวัยวะเพศหร…
มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งตัวร้ายอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตหญิงไทย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เชื้อ HP…