fbpx

จริงหรือไม่ ผู้หญิงจะไม่ท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก?

sex1

หมอ :  ไม่จริง เพราะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนั้น เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้ หากร่างกายยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีการตกไข่  มีประจำเดือน  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน จะกี่ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หมอ :  ยาฆ่าอสุจิสามารถใช้ได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย  เนื่องจากประสิทธิภาพของยาฆ่าอสุจิอาจไม่สูงมากนัก แนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยหรือไม่ก็ใช้ถุงยางอน…