fbpx

ชายสูงวัยมีเซ็กซ์บ่อยเสี่ยงหัวใจวาย

Feature-Post-oldmen

การมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชายอาจจะส่งผลไม่ดีเท่าไรในผู้ชายสูงวัย แต่สำรับผู้หญิงนั้นจะส่งผลดีมากๆ จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พบว่าชายสูงอายุขยันมีกิจกรรมบนเตียงบ่อยๆ กลับเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ เสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวาย หรือมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่สำหรับสตรีสูงวัยกลับให้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม

ไห่ ไล ศาตราจารย์ด้านสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างชายหญิงอายุระหว่าง 57-85 ปี จำนวน 2,204 คน พบว่าชายอายุระหว่าง 57-85 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้ง หรือมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการหัวใจวาย หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายวัยเดียวกันที่ไม่มีเพศสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้หญิงสูงวัยกลับให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามผลการศึกษาพบว่า “ผู้หญิงที่รู้สึกสุขสมกับเพศรสที่ได้รับ มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะมีอาการความดันโลหิตสูงน้อยกว่ากลุ่มผู้หญิงสูงวัยที่ไม่รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมบนเตียงที่มี”

ส่วนสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ชายสูงอายุ มีโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพจากการมีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นเพราะเครียด เหน็ดเหนื่อยต่อความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดสุดยอด ซึ่งก่อให้เกิดความกดดัน และส่งผลเสียต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ

เนื่องจากชายสูงวัยมักจะมีปัญหาความยากลำบากในการไปให้ถึงจุดสุดยอด อาจเนื่องมาจากตัวยาที่รับประทาน หรือเหตุผลต่างๆ ทางอารมณ์มากกว่าหนุ่มๆ ดังนั้น ชายสูงวัยก็อาจจะพยายามผลักดันตัวเองจนมากเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และเพิ่มความดันในระบบหลอดเลือดหัวใจ เพื่อจะไปให้ถึงจุดไคลแมกซ์ขณะที่ผู้หญิงฮอร์โมนเพศที่หลั่งระหว่างถึงจุดสุดยอด ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้หญิง

นอกจากนี้ตัวยาต่างๆ ที่ระบุว่ามีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ยังอาจส่งผลเสียต่อหัวใจของชายสูงอายุด้วย ถึงแม้จะมีการทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการไม่มาก แต่มีความเป็นไปได้ว่ายาช่วยเพิ่มสมรรถภาพต่างๆ จะส่งผลเสียต่อหลอดเลือดหัวใจของผู้ชาย

ไห่ ไล ทิ้งท้ายว่า ระดับฮอร์โมนเทสโทส เตอโรน และการใช้ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจในผู้ชายได้

ขอบคุณข้อมูลจากสนุกดอทคอม
TAGS

คลังความรู้

หมอ ประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นไม่ค่อยเต็มร้อย ซึ่งไม่เหมือนกับยาเม็ดคุมกำเนิดแบบปกติที่กินทุกวันประสิทธิภาพจึงสูงกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน อาการที่กล…
หมอ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน คุณสาวๆสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ในระยะเวลา 7 วันขึ้นไป แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ต้อง 3 สัปดาห์ขึ้นไปหรือ 21 วัน ข้อมูล โดย รศ.ร…