fbpx

ช่วงโควิด-19 มีโรงพยาบาลไหนสามารถใช้สิทธิเบิกตรงเพื่อฝากครรภ์ได้บ้าง?

pregnant-woman-standing-by-window-looking-photo_1157-46771

ช่วงโควิด-19โรงพยาบาลรัฐไม่เปิดรับฝากครรภ์ มีที่ไหนสามารถใช้สิทธิเบิกตรงเพื่อฝากครรภ์ได้บ้าง?

หมอ ในช่วงสถานการณ์โควิด อาจมีการรับฝากครรภ์ที่จำนวนจำกัดเพื่อที่จะลดความแอดอัด และมีเงื่อนไขในการรับฝากครรภ์ แต่ยังสามารถใช้สิทธิต่างๆได้ไม่ว่าจะสิทธิ 30 บาท สิทธิเบิกจ่าย สิ่งแรกที่ควรดูก่อนไปฝากครรภ์คือ ตรวจเช็ค รพ. ใกล้บ้านเพราะว่าเวลาฝากครรภ์เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการเดินทางที่จะไปพบหมอ ไม่ว่าจะโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สามารถโทรเข้าไปเพื่อสอบถามการให้บริการ หรือเวลาทำการ ฝากครรภ์  ก่อนที่จะเข้ารับการฝากครรภ์ได้

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันหลั่งนอกแล้วกินยาคุมฉุกเฉินชนิด 1 เม็ด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันหลั่งนอก กินยาคุมฉุกเฉินชนิด 1 เม็ดอีก จะเป็น…
ได้รู้จักอันตรายของการใส่ผ้าอนามัยนาน ๆ กันไปแล้ว คราวนี้เรามาลองทบทวนเรื่องการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับ เพราะการใช้ผ้าอนามัยอย่างถูกวิธีไม่เพียงแค่…