fbpx

ช่วงโควิด-19 มีโรงพยาบาลไหนสามารถใช้สิทธิเบิกตรงเพื่อฝากครรภ์ได้บ้าง?

pregnant-woman-standing-by-window-looking-photo_1157-46771

ช่วงโควิด-19โรงพยาบาลรัฐไม่เปิดรับฝากครรภ์ มีที่ไหนสามารถใช้สิทธิเบิกตรงเพื่อฝากครรภ์ได้บ้าง?

หมอ ในช่วงสถานการณ์โควิด อาจมีการรับฝากครรภ์ที่จำนวนจำกัดเพื่อที่จะลดความแอดอัด และมีเงื่อนไขในการรับฝากครรภ์ แต่ยังสามารถใช้สิทธิต่างๆได้ไม่ว่าจะสิทธิ 30 บาท สิทธิเบิกจ่าย สิ่งแรกที่ควรดูก่อนไปฝากครรภ์คือ ตรวจเช็ค รพ. ใกล้บ้านเพราะว่าเวลาฝากครรภ์เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการเดินทางที่จะไปพบหมอ ไม่ว่าจะโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สามารถโทรเข้าไปเพื่อสอบถามการให้บริการ หรือเวลาทำการ ฝากครรภ์  ก่อนที่จะเข้ารับการฝากครรภ์ได้

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ติดเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหรือไม่ หมอ การเลือกวิธีการคลอดควรจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล เพราะแพทย์ผู้ที่ดูแลจะมีวิจารณญาณความพร้อมของห้องผ่าตัด ค…
ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย จากข้อมูลปี 2556 พบว่ามีผู้สูงอายุที่เข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 33 เพื่อป้…