fbpx

ตุ๊ก หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ | TUK Unyielding heart

PPAT จัดทำวิดีโอสั้น ชิ้นที่ 2 สำหรับเผยแพร่ให้กับพนักงานบริการหญิง เพื่อเสริมพลัง สร้างคุณค่าในตนเอง การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในชีวิต รวมถึงการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

TAGS

วีดีโอน่าสนใจ