fbpx

ทำไมการคุมกำเนิดจึงสำคัญกับมนุษย์เรา

happy-woman-bed-with-her-man-she-is-holding-cup-tea-enjoying-time-together_496169-1171

ทำไมการคุมกำเนิดจึงสำคัญกับมนุษย์เรา

หมอ ถ้ามนุษย์เรารู้จักที่จะคุมกำเนิด เราจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์ได้ สามารถที่จะสร้างครอบครัวได้โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า ถ้าเรายังไม่พร้อมก็เลือกใช้วิธีของการคุมกำเนิด ซึ่งก็จะมีทั้งวิธีใช้ยาฮอร์โมน ฉีด ฝั่ง ใส่ห่วงอนามัยต่างๆ แล้วแต่จะเลือกวิธี

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางอนามัย หลั่งนอก 3 ครั้ง ครั้งที่ 1-2 ทำความสะอาด แต่ครั้งที่ 3 ถูเฉยๆ จะท้องหรือไม่ หมอ ขึ้นอยู่กับช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ ปกติสุภาพสตรีจะ…
วิธีป้องกันตนเองจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน หมั่นล้างมือให้สะ…