fbpx

ทำไมการคุมกำเนิดจึงสำคัญกับมนุษย์เรา

happy-woman-bed-with-her-man-she-is-holding-cup-tea-enjoying-time-together_496169-1171

ทำไมการคุมกำเนิดจึงสำคัญกับมนุษย์เรา

หมอ ถ้ามนุษย์เรารู้จักที่จะคุมกำเนิด เราจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์ได้ สามารถที่จะสร้างครอบครัวได้โดยวางแผนไว้ล่วงหน้า ถ้าเรายังไม่พร้อมก็เลือกใช้วิธีของการคุมกำเนิด ซึ่งก็จะมีทั้งวิธีใช้ยาฮอร์โมน ฉีด ฝั่ง ใส่ห่วงอนามัยต่างๆ แล้วแต่จะเลือกวิธี

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

หมอ หากประจำเดือนไม่มาให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสท้อง แต่ทางที่จะรู้ได้แน่ๆคือต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์จึงจะสามารถรู้ได้แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา…
หมอ เป็นปกติของระหว่างการฉีดยาคุมกำเนิด ที่ประจำเดือนอาจจะขาดหายเพราะฮอร์โมนจากยาคุมกำเนิดที่ฉีดนั้น จะไปหยุดการทำงานของรังไข่ ซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ ข้อมูล…