มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งตัวร้ายอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตหญิงไทย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส (Human Papillomavirus) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เชื้อ HP…
#ซิฟิลิส กลับมาระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอีกครั้ง สาเหตุเกิดจากอะไร รับชมสดๆกับ #รั้วรอบครอบครัวสัญจรEp.14 ได้รับเกียรติจาก รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. …
อยากมีลูกแต่มีลูกยาก มีลูกไม่ได้? หาคนมาตั้งครรภ์แทนจะผิดกฎหมายหรือไม่ มีลูกอายุเท่าไหร่จึงจะไม่เข้าข่ายมีลูกยาก #รั้วรอบครอบครัวสัญจร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ …
สาวๆหลายคน มีความวิตกกังวลว่า ประจำเดือนไม่มาทั้ง ๆ ที่ก็กินยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เคยขาด ตรงเวลาเป๊ะๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว การที่ประจำเดือนไมามานั้นมีหลายสาเหตุ ผลข้าง…