หมอ ไม่ผิดปกติ เพราะว่าการกินยาเม็ดคุมกำเนิดนานๆ เมื่อหยุดกินจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าประจำเดือนจะมา   แต่หากนานเกิน 3 เดือนผ่านไปแล้วประจำเดือนยังไม่มาควรจะไปพบ…
หมอ มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์น้อย เนื่องจากหากมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่กำลังกินยาเม็ดคุมกำเนิดอยู่ โอกาสตั้งครรภ์น้อยหรือแทบไม่มีเลย ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธร…
หมอ อาการเลือดออกกระปริบกระปอย ในเดือนที่ 2-3 หลังหยุดยาคุมเป็นอาการที่ผิดปกติ ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน หากปล่อยไว้นานอาจเกิดผลข้างเคียงคือ ภาวะเสียเล…
หมอ ไม่สามารถทำได้ ให้หยุดกินแผงนั้นไปแล้วรอให้ประจำเดือนมาแล้วเริ่มกินแผงใหม่ หากหยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิด แล้วมีเพศสัมพันธ์อาจต้องระวังการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสง…
หมอ คุมกำเนิดไม่ได้ เนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิดจะเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่การกินต่อเนื่อง  7 – 10 เม็ดขึ้นไปประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำคัญคือ ต้องไม่ลืมกิน กินตรงเ…
หมอ การใส่ถุงยางอนามัยควรใส่อย่างถูกวิธี จึงจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่ในทางการแพทย์แ…
บทความแนะนำ