หมอ :   ไม่จริง เพราะการใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ไม่ช่วยป้องกันการตั้งท้อง เพราะน้ำตาล น้ำ และคาเฟอีนในน้ำอัดลมไม่มีผลในการทำลายอสุจิแต่อย่างใ…
หมอ :  ไม่จริง กระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกกรณี โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-น…
หมอ :  ยาฆ่าอสุจิสามารถใช้ได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย  เนื่องจากประสิทธิภาพของยาฆ่าอสุจิอาจไม่สูงมากนัก แนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยหรือไม่ก็ใช้ถุงยางอน…
หมอ :  ไม่จริง เป็นวิธีการที่ไม่แนะนำควรเลิกใช้วิธีนี้ เนื่องจากไม่ได้ผล ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เพราะบางครั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมค…
หากลืมกิน 1 เม็ดใน 1 วันแล้วกินตามทันทีที่นึกได้ก็ไม่เป็นอะไร ยังอยู่ในช่วงของการคุมกำเนิดได้ แต่หากลืมกินเกินกว่า 3 วัน แนะนำให้เลิกกินแผงนั้นแล้ว ใช้วิธีการคุ…
หมอ :  ไม่จริงมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีประจำเดือนก็สามารถตั้งท้องได้  โดยเฉพาะผู้ที่รอบเดือนมาไม่ปกติหรือมาไม่สม่ำเสมอทุกเดือน  เพราะหลังจากมีเพศสัมพันธ์เชื้ออสุจิจ…
หมอ :  ไม่จริง เพราะเมื่อผู้หญิงได้รับการกระตุ้นทางเพศร่างกายจะเปลี่ยนแปลง เช่น คอมดลูกต่ำ เพื่อรับน้ำเชื้อของผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ ก็มีโอกา…
หมอ :  ไม่จริง เพราะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนั้น เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้ หากร่างกายยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีการตกไข่  มีประจำเดือน  มีเพศสัมพัน…
หมอ : ไม่จริง เนื่องจากการหลั่งภายนอกไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิด ดังนั้นโอกาสการตั้งครรภ์จึงมีสูง เนื่องจากตัวอสุจิอาจเข้าไปในช่องคลอดพร้อมกับน้ำคัดหลั่ง จึงทำให้มีโ…