เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (1 ธันวาคม ) คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยรศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรรมการ สวท  ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เกษตรกร ณ วัดหนองหลวง ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร   ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เข้ารับการอบรมกว่า 450 คน  Seed Social…
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมถอดบทเรียนโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถานศึกษา (Stop Sexual Harassment in Educational Institution)”  โดยมีนางสาวดัชนียา รัตนศิริ กรรมการเยาวชน  นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการฯ  ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เป็นวิทยากรหลักในการถอดบทเรียนครั้งนี้  โดยมีนักขับเคลื่อนทางสังคม (Activists) ของโครงการ และนายธันยพจน์ สายทองอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จอุปถัมภ์…
ยาเม็ดคุมกำเนิดจะเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่การกินต่อเนื่อง 7 – 10 เม็ดขึ้นไปประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำคัญคือ ต้องไม่ลืมกิน กินตรงเวลา
การใส่ถุงยางอนามัยควรใส่อย่างถูกวิธี จึงจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้
หากประจำเดือนที่จะมาในเดือนถัดไป ช้า 7-10 วัน ก็สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้ หรือ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ก็สามารถตรวจการตั้งครรภ์ได้
เนื่องจากประจำเดือนเป็นการหลุดหลอกของผนังเยื่อบุโพรงมดลูก อุณหภูมิของน้ำจึงไม่มีผลต่อความหนาบางและการหลุดลอกของผนังเยื่อบุโพรงมดลูก