สมาคมฯของเรามีวิทยากรไว้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ความรู้สำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ การจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงมายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-941-2320 หรือ Info@ppat.or.th