fbpx

ประกาศคลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ปิดบริการ 1 วัน

ปิดคลินิก 12ต.ค-01

ประกาศวันพุธที่ 13 ตุลาคม2564
❌คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่งปิดให้บริการ 1 วัน
เนื่องจากเป็นวันวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
✅ เปิดบริการตามปกติวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ยังคงลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ “เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิดๆ” ภายใต้ “โ…
สวท จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ให้กับแก่ครูแกนนำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการส่งเ…