fbpx

ประกาศคลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ปิดให้บริการ วันที่ 12-16 เมษายน 2564

หยุดสงกรานต์

ประกาศวันที่ 12-16 เมษายน2564
.
❌คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง
ปิดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และเป็นวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี
.
✅ เปิดบริการตามปกติ
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน2564
.
ขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สวท จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องการควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีคุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบภาย…