fbpx

ประจำเดือนมากะปริบกะปอย ปวดหน้าอกเพราะอะไร

exhausted-curly-female-suffers-from-asthma-breathing-problems-keeps-both-hands-chest-wears-red-top_273609-33734

ประจำเดือนมากะปริบกะปอย 1-2 วัน แล้วก็ปวดเต้านมทั้งสองข้างไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

หมอ ภาวะที่มีการเจ็บตึงเต้านม รวมกับมีภาวะเลือดออกกะปริบกะปอยอาจจะมีฮอร์โมนเอสโทรเจนในร่างกายสร้างขึ้นมากผิดปกติ ทำให้ผนังมดลูกหนา เมื่อผนังมดลูกหนาจะมีเรื่องของเลือดออกกะปริบกะปอย และในขณะเดียวกันก็ไปกระตุ้นเนื้อนมทำให้มีการปวดคลั่งน้ำและทำให้เกิดปวดเต้านมได้ ถ้าเกิดมีปัญหาควรไปพบแพทย์ เพราะแพทย์สามารถให้ฮอร์โมนในการรักษาภาวะดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเลือดออกกะปริบกะปอยหรือเจ็บตึงเต้านม

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

หมอ :  ไม่จริง เพราะเมื่อผู้หญิงได้รับการกระตุ้นทางเพศร่างกายจะเปลี่ยนแปลง เช่น คอมดลูกต่ำ เพื่อรับน้ำเชื้อของผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ ก็มีโอกา…
หมอ :  ไม่จริง เพราะการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนั้น เพียงครั้งเดียวก็สามารถตั้งครรภ์ได้ หากร่างกายยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีการตกไข่  มีประจำเดือน  มีเพศสัมพัน…