fbpx

ประจำเดือนไม่มา 3 เดือน แต่ตรวจการตั้งครรภ์ 4 ครั้ง ขึ้น 1 ขีด ไม่ท้อง ฉีดยาคุมตลอด เกิดจากอะไร

Photo of attractive Asian woman holds cotton tampon and sanitary napkin, has surprised look, monthly menstrual cycle, wears pink t shirt. Protective care for womens health. Fertilization concept

หมอ เป็นปกติของระหว่างการฉีดยาคุมกำเนิด ที่ประจำเดือนอาจจะขาดหายเพราะฮอร์โมนจากยาคุมกำเนิดที่ฉีดนั้น จะไปหยุดการทำงานของรังไข่ ซึ่งไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

การวางแผนครอบครัว หมายถึง การที่คู่สมรสปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูก ถ้าตกลงกันว่าจะไม่มีลูกหรือจะหยุดมีลูกแล้วจะคุมกำเนิดด้วยวิ…
การมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชายอาจจะส่งผลไม่ดีเท่าไรในผู้ชายสูงวัย แต่สำรับผู้หญิงนั้นจะส่งผลดีมากๆ จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พบว่าชายสูงอายุ…
บทความแนะนำ