fbpx

ประจําเดือนไม่มา ควรทํายังไงดี

portrait-depressed-asian-woman-standing-with-arms-folded_171337-13564

ประจําเดือนไม่มา 9 เดือน ควรทํายังไงดี

หมอ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อตรวจดูหาความผิดปกติ จะต้องตรวจทั้ง 3 ระบบ ระดับสมอง ระดับรังไข่ และระดับมดลูก การตรวจจะมีตั้งแต่การเจาะเลือดเพื่อเช็คดูระดับฮอร์โมน เจาะไทรอยเพื่อดูว่าไทรอยมีการทำงานผิดปกติหรือไม่ และจะต้องอัลตราซาวด์ดูว่ามีเนื้องอก หรือถุงน้ำรังไข่หลายใบในรังไขหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเช่นกัน ที่ทำให้ประจำเดือนขาดหายเป็นระยะเวลานานๆ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ผลงานวิจัยล่าสุด“เยาวชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาและสัมพันธภาพ:การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องมุมมองและ ประสบการณ์ของเยาวชน” ซึ่งทำการศึกษางานวิจ…
สาวๆหลายคน มีความวิตกกังวลว่า ประจำเดือนไม่มาทั้ง ๆ ที่ก็กินยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เคยขาด ตรงเวลาเป๊ะๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว การที่ประจำเดือนไมามานั้นมีหลายสาเหตุ ผลข้าง…