fbpx

การวางแผนครอบครัวมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

plan01

หลายคนยังสงสัยว่าการวางแผนครอบครัวเป็นเพียงการคุมกำเนิดเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการวางแผนครอบครัวยังร่วมไปถึงการวางแผนที่จะมีบุตร การวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตร ซึ่งถ้าเราเข้าใจการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ย่อมปเนไปอย่างมีคุณภาพ เราลองมาดูกันว่า องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัวมีอะไรบ้าง

  1. การเลือกคู่ครอง เป็นจุดเริ่มต้นของการมีครอบครัวที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
  2. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญมากของคู่หนุ่มสาว จึงต้องตกลงก่อนแต่งงานว่าจะอยู่อาศัยที่ใด ส่วนอาชีพนั้นควรเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้แน่นอน เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวได้
  3. การแต่งงานเป็นประเพณีที่แสดงถึงการประกาศให้สังคมรับรู้ว่าคู่รักจะใช้ชีวิตร่วมกัน
  4. การปรับตัวเข้าหากัน เมื่ออยู่ร่วมกันการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญ การที่คู่รักรู้จัก “การเสียสละ” จะช่วยพัฒนาความรักที่มีต่อกันให้ยืนยาวตลอดไป
  5. การเงิน หนุ่มสาวจำเป็นต้องตกลงกันให้ได้และวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง
  6. การวางแผนมีบุตร และการเว้นช่วงการมีบุตร คือการเตรียมความพร้อมสำหรับมีบุตรว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วต้องการจะมีบุตรกี่คน และเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการคุมกำเนิด การวางแผนการเงิน และการวางอนาคตบุตร ตลอดจนการเว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้พื้นฟูสุขภาพร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ที่สำคัญก็คือไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป จะทำให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่น แก่ลูกได้อย่างทั่วถึง
  7. การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข ผู้ที่เป็นพ่อแม่จะต้องต้องเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับบุตรโดยประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงและการอบรมแก้ไขบุตรให้ดีต่อไปในอนาคต
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนุ่มสาวที่วางแผนจะแต่งงานกัน คงต้องคิดทบทวนความพร้อมก่อนแต่งงานเพื่อให้การแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นและยืนยาว
TAGS

คลังความรู้

เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ การจะห้ามแต่ละชีวิตมิให้ข้องเกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” จึงเป็นเรื่องยาก บทบาทของผู้คนที่รายล้อมชีวิตของเด็ก
Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…