fbpx

ฝากครรภ์ช่วงโควิด-19 ปลอดภัยแค่ไหน

The expectant mother in a white T-shirt with a protective mask against the coronavirus on her face.

ฝากครรภ์ช่วงโควิด-19 ปลอดภัยแค่ไหน

หมอ การฝากครรภ์คือมาตรฐานการดูแลที่สำคัญ เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ควรเริ่มดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 นี้ สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ เพราะภูมิต้านทานอาจจะต่ำกว่าคนปกติทั่วไป จึงทำให้การฝากครรภ์ในช่วงโควิด-19 ถือว่ามีความสำคัญมาก เพื่อที่แพทย์จะได้ช่วยแนะนำ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดอัตราของการติดเชื้อโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์ และดูแลทารกกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ด้วย เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และที่สำคัญจะได้มีการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์และแข็งแรงทั้งแม่และลูก

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

การตั้งท้องในวัยรุ่นนั้น เป็นความจริงที่ยากที่จะเผชิญ เพราะมันจะเปลี่ยนชิวิตของสาววัยรุ่นวัยใสหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ สาว ๆ ควรรู้ไว้ว่า เราสามา…
การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง ได้ผลที่แม่นยำหรือไม่ หมอ การตรวจการตั้งครรภ์โดยใช้ปัสสาวะแล้วขึ้น 2 ขีด อาจจะไม่ได้ตั้งครรภ์แต่ผลขึ้นแบบนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือกา…