fbpx

ภาวะการมีบุตรยากคืออะไร

SS1

คู่รักที่พร้อมจะมีบุตรหลายๆคู่มักประสบปัญหาที่มีลูกยากทั้งที่ไม่ได้คุมกำเนิดและมีเพศสัมพันธ์อย่่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี สาเหตุนี้ เรียกว่า ภาวะมีบุตรยาก หรือ ภาวะไม่เจริญพันธุ์ คือ ภาวะทางร่างกายของคู่สมรสที่แต่งงานกันและยังไม่มีบุตร โดยประเมินจากระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แล้วยังไม่ตั้งครรภ์

สาเหตุของการมีบุตรยาก

การมีบุตรยาก มีสาเหตุหลายปัจจุัย ฝ่ายหญิงอาจมีปัญหา หลอดมดลูกเสียหายจนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ ภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ภาวะพังผืดในอุ้งเชิงกราน ความผิดปกติของมดลูก ปีกมดลูก และอวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนฝ่ายชายอาจมีปัญหา เช่น ตัวอสุจิน้อยกว่าปกติ ความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน รูท่อปัสสวะเปิดผิดที่ ภาวะหลั่งน้ำกามย้อนกลับ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ภาวะที่มีบุตรยากที่อธิบายสาเหตุไม่ได้

การรักษาภาวะมีบุตรยาก

การรักษาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบันนี้มีหลายวิธี โดยขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก ระยะเวลา อายุของคู่สมรส และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆขั้นตอนแรกคือการหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจำเป็นต้องตรวจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เนื่องจาก ภาวะมีบุตรยากอาจเกิดจากสาเหตุจากทั้งสองฝ่ายร่วมกันได้ ในกรณีที่ตรวจไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุ ก็มีวิธีการรักษาเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์โดยรวมได้แม้จะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก็ตาม

ข้อมูลจากรายการรั้วรอบครอบครัวสัญจร โดย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท

คลังความรู้

อารมณ์ทางเพศเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีความต้องการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ของมนุษย์เรา แล้วถ้าอยู่ๆเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา เราจะมีวิธีจัดการกับอารมณ…
การตั้งท้องในวัยรุ่นนั้น เป็นความจริงที่ยากที่จะเผชิญ เพราะมันจะเปลี่ยนชิวิตของสาววัยรุ่นวัยใสหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ สาว ๆ ควรรู้ไว้ว่า เราสามา…