fbpx
happy-asian-couple-bed-home_1150-15919

มีเพศสัมพันธ์หลังจากประจําเดือนหมด 1วัน ไม่ใส่ถุงแต่หลั่งนอก จะท้องหรือไม่

หมอ ในช่วงประจำเดือนใกล้มา หรือใกล้หมด โอกาสในการตั้งครรภ์มีน้อยเพราะผนังโพรงมดลูกไม่พร้อมที่จะฝังตัวของอสุจิ แต่ไม่ว่ายังไงการหลั่งนอกไม่ถือว่าเป็นการคุมกำเนิด เพราะสามารถมีโอกาสพลาดได้สูง

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้น การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวมีความกังวลใจ โดยเฉพาะในครอบครัวที่ไม…
อ. อาหารผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่น การเลือกอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้…