fbpx

มีเพศสัมพันธ์แล้วประจำเดือนไม่มามีโอกาสท้องมั้ย

PP1

หมอ หากประจำเดือนไม่มาให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสท้อง แต่ทางที่จะรู้ได้แน่ๆคือต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์จึงจะสามารถรู้ได้แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มานั้นมีมาจากหลายสาเหตุ เช่น เครียด กังวล หรือร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เป็นต้น แต่ในกรณีนี้แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งครรภ์

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

การทำหมันหญิง คือการคุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันสำหรับคุณแม่มี 2 แบบ ดังนี้.. การทำหมันเปียก คือ การทำหมันทันทีหลังจากคลอดลูกไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังคลอดลูกโดยวิธีธ…
10 เหตุผลต่อไปนี้ที่ทำให้นิสัยการกินของคนท้องต้องเปลี่ยนไประหว่างตั้งครรภ์ เพราะกระเพาะอาหารต้องมีการเปลี่ยนแปลง ลำไส้ต่าง ๆ ถูกเบียด ร่างกายคุณแม่ต้องการสารอาห…