fbpx

ยุติการตั้งครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

close-up-person-getting-vacciated

ยุติการตั้งครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ (ยังมีเลือดไหลอยู่)

หมอ การฉีดวัคซีนไม่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากเลือดยังไหลไม่หยุดเกือบ 2 สัปดาห์ ควรจะไปพบแพทย์ เพื่อปรึกษาว่าขั้นตอนการยุติการตั้งครรภ์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ มีอะไรค้างอยู่ในโพรงมดลูกหรือไม่ หรือมีการอักเสบติดเชื้อภายในโพรงมดลูกหรือไม่ จึงทำให้เลือดยังไหลไม่หยุด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

หมอ ประจำเดือนที่เป็นปกติ ควรจะมาไม่เกิน 5-7 วัน และไม่ควรมามากจนเป็นลิ่มเลือด ก้อน หรือมีอาการซีด อ่อนเพลียมากๆ ไม่ควรจะมีอาการร่วม เช่น อาการปวดท้องรุนแรงตั้ง…