fbpx

ยุติการตั้งครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

close-up-person-getting-vacciated

ยุติการตั้งครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ (ยังมีเลือดไหลอยู่)

หมอ การฉีดวัคซีนไม่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากเลือดยังไหลไม่หยุดเกือบ 2 สัปดาห์ ควรจะไปพบแพทย์ เพื่อปรึกษาว่าขั้นตอนการยุติการตั้งครรภ์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ มีอะไรค้างอยู่ในโพรงมดลูกหรือไม่ หรือมีการอักเสบติดเชื้อภายในโพรงมดลูกหรือไม่ จึงทำให้เลือดยังไหลไม่หยุด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

กินอาหารที่มีประโยชน์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กินอาหารได้น้อยลง เนื่องจากอวัยวะในร่างกายเสื่อมสภาพลง โดยเฉพาะระบบย่อยอาหาร ทำให้ท้องอืดเฟ้อ รวมถึงปัญหาช่องปากและฟัน ส่…
หมอ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน คุณสาวๆสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ในระยะเวลา 7 วันขึ้นไป แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ต้อง 3 สัปดาห์ขึ้นไปหรือ 21 วัน ข้อมูล โดย รศ.ร…