สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม
รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง : Country Engagement Advisor, Central Asia

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The Country Engagement Advisor – Central Asia reports to the Managing Director of the Asia Pacific Regional Hub. This position is responsible for advancing engagement with a designated set of countries in the Hub region, including engaging with Focal Points, regional partners, and wider stakeholders at the country level to advance the goals of FP2030 and of the Asia Pacific Regional Hub.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the Country Engagement Advisor-Central Asia, will work closely with the rest of the Asia Pacific Hub team. They will also collaborate closely with FP2030’s Senior Manager, Regional Hub Coordination, located within the Executive Directorate.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

Engagement with Country Partners and Stakeholders

 • Under the leadership of the Managing Director, Asia Pacific Regional Hub, and in collaboration with regional country-based focal points and partners, the rest of the Hub team including the Country Engagement Advisor-Central Asia, will connect with staff throughout the Support Network as appropriate, provide strategic support for all designated countries in the region, including:
  • Support FP2030 commitment-making countries in developing and advancing their FP2030 commitment-making process based on the commitment toolkit, country-specific analyses, and country requests.
  • Support engagement with new countries and other key country partners in the region in order to secure political commitment to FP2030, as appropriate.
  • Design and execute convenings (to include virtual and in-person convenings as appropriate) of focal points and country partners.
  • Identify, communicate, and oversee focused areas of support in collaboration with broader Secretariat teams and external partners to advance progress in country commitments across key thematic areas, including data, adolescents and youth, rights, financing, High Impact Practices (HIPs) in FP, Emergency Preparedness and Resilience (EPR), FP integration.
  • Contribute to country/regional sharing of best practices, lessons learned, and available tools, resources and up to date information across the designated countries.
  • In cooperation with focal points, support evidence-based dialogue and deepened engagement with key national governments, policy makers and country-level partners in the designated countries.
  • Coordinate with relevant external partners to proactively identify opportunities for collaboration with new and emerging partners to advance the commitment goals of designated countries.
  • Review and provide feedback on country plans and strategies, as requested by the country focal points, in collaboration with regional and global partners if needed.
  • Identify, develop, and amplify countries’ success stories and best practices through annual progress reports, newsletters, social media, and other channels in collaboration with country partners and with the Communications team.

 

Program Management

 • Provide support to deliver on cross-cutting FP2030 priorities in the designated countries, such as: promoting a rights-based approach to FP policy, programs, and service delivery; highlighting evidence, country data, and High Impact Practices (HIPS); ensuring programs reach and meet the needs of adolescents and young people and other marginalized groups such as those living with disability; and working with countries to build resilience plans for FP in times of crisis and displacement.
 • Contribute to annual and quarterly work plans and budgets to provide value-added support to accelerate country progress in designated countries. Prepare regular work plan reviews and timely reports on progress/challenges.
 • Liaise closely with the Data & Measurement and Track20 teams to monitor country progress towards achieving and fulfilling country commitments.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with relevant staff supporting youth engagement and partnership, to ensure continued engagement of civil society and youth focal point networks in the region.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with other relevant staff across the Support Network to ensure that country activities are deeply grounded in a rights-based approach and reflect FP2030’s approach to advocacy and accountability.
 • Contribute to strategic thinking, planning, and organizational development for the Hub and across the FP2030 Support Network as appropriate.

 

External Relations and Communications

 • Contribute to high level engagement meetings by documenting progress and key challenges, and by drafting clear and concise executive summaries of countries achievements and challenges.
 • In consultation with the Managing Director, manage regular meetings with key regional partners (e.g. UNFPA WCARO, USAID, FCDO, etc.) and participate in FP2030 external events, meetings and on task teams.
 • In collaboration with the Managing Director, identify opportunities and events/conferences to highlight FP2030 and the accomplishments of the FP2030 movement, especially in the area of country achievements.
 • In collaboration with the Communications team, identify and support development of communications opportunities and messaging that can be featured in regional communications as well as in global FP2030 communications such as the FP2030 newsletter, website/social media, and/or annual progress reports.
 • Contribute to the analysis of data and the development of the FP2030 annual progress report on activities and performance.
 • Collaborate with relevant FP2030 staff to develop content for internal and external communications for Central Asia countries in the Hub and for the Hub overall.
 • Contribute to the drafting of relevant regional inputs to meet reporting requirements for donors and to FP2030’s fiduciary and Senior Leadership teams.
 • Contribute to translation and localization of FP2030 products for Asia Pacific audiences including newsletters, briefs, webinars, announcements, and templates, collaborating with the Officer, Communications and the NAE Communications Team, making use of external translation support as appropriate.

 

Other relevant duties

 • Perform any other tasks assigned by the Line Manager

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree in public health, public policy, international development, business administration, economics, or other directly related field.
 • Master’s degree preferred.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • At least 5 years of professional experience in global health, family planning, reproductive health, international development, or a related field.
 • Ability to think strategically and drive project implementation. Project management expertise with an ability to move projects forward from inception to implementation to completion.
 • Prior experience working in one or more of the countries in this regional portfolio (see attached list of countries within this regional portfolio).
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships including governments, donors, multi-lateral agencies, developing countries and civil society organizations.
 • Proven record of coordinating development partners and managing effective mechanisms for monitoring and reporting at global, regional, and country levels.
 • Continuous learning skills and the ability to synthesize information.
 • Exceptional interpersonal skills and cultural competencies.
 • Excellent writing, editing, communications, and research capabilities, with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (OneNote, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Fluency in English essential. Fluency in French or another language a plus.
 • Willingness to travel (up to 25% time) with the ability to represent the organization with professionalism, diplomacy and aplomb.

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Country Engagement Advisor, South East Asia

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The Country Engagement Advisor –South East Asia reports to the Managing Director of the Asia Pacific Regional Hub. This position is responsible for advancing engagement with a designated set of countries in the Hub region, including engaging with Focal Points, regional partners, and wider stakeholders at the country level to advance the goals of FP2030 and of the Asia Pacific Regional Hub.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the Country Engagement Advisor – South East Asia, will work closely with the rest of the Asia Pacific Hub team. They will also collaborate closely with FP2030’s Senior Manager, Regional Hub Coordination, located within the Executive Directorate.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

Engagement with Country Partners and Stakeholders

 • Under the leadership of the Managing Director, Asia Pacific Regional Hub, and in collaboration with regional country-based focal points and partners, the rest of the Hub team including the Country Engagement Advisor-Central Asia, will connect with staff throughout the Support Network as appropriate, provide strategic support for all designated countries in the region, including:
  • Support FP2030 commitment-making countries in developing and advancing their FP2030 commitment-making process based on the commitment toolkit, country-specific analyses, and country requests.
  • Support engagement with new countries and other key country partners in the region in order to secure political commitment to FP2030, as appropriate.
  • Design and execute convenings (to include virtual and in-person convenings as appropriate) of focal points and country partners.
  • Identify, communicate, and oversee focused areas of support in collaboration with broader Secretariat teams and external partners to advance progress in country commitments across key thematic areas, including data, adolescents and youth, rights, financing, High Impact Practices (HIPs) in FP, Emergency Preparedness and Resilience (EPR), FP integration.
  • Contribute to country/regional sharing of best practices, lessons learned, and available tools, resources and up to date information across the designated countries.
  • In cooperation with focal points, support evidence-based dialogue and deepened engagement with key national governments, policy makers and country-level partners in the designated countries.
  • Coordinate with relevant external partners to proactively identify opportunities for collaboration with new and emerging partners to advance the commitment goals of designated countries.
  • Review and provide feedback on country plans and strategies, as requested by the country focal points, in collaboration with regional and global partners if needed.
  • Identify, develop, and amplify countries’ success stories and best practices through annual progress reports, newsletters, social media, and other channels in collaboration with country partners and with the Communications team.

 

Program Management

 • Provide support to deliver on cross-cutting FP2030 priorities in the designated countries, such as: promoting a rights-based approach to FP policy, programs, and service delivery; highlighting evidence, country data, and High Impact Practices (HIPS); ensuring programs reach and meet the needs of adolescents and young people and other marginalized groups such as those living with disability; and working with countries to build resilience plans for FP in times of crisis and displacement.
 • Contribute to annual and quarterly work plans and budgets to provide value-added support to accelerate country progress in designated countries. Prepare regular work plan reviews and timely reports on progress/challenges.
 • Liaise closely with the Data & Measurement and Track20 teams to monitor country progress towards achieving and fulfilling country commitments.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with relevant staff supporting youth engagement and partnership, to ensure continued engagement of civil society and youth focal point networks in the region.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with other relevant staff across the Support Network to ensure that country activities are deeply grounded in a rights-based approach and reflect FP2030’s approach to advocacy and accountability.
 • Contribute to strategic thinking, planning, and organizational development for the Hub and across the FP2030 Support Network as appropriate.External Relations and Communications
 • Contribute to high level engagement meetings by documenting progress and key challenges, and by drafting clear and concise executive summaries of countries achievements and challenges.
 • In consultation with the Managing Director, manage regular meetings with key regional partners (e.g. UNFPA WCARO, USAID, FCDO, etc.) and participate in FP2030 external events, meetings and on task teams.
 • In collaboration with the Managing Director, identify opportunities and events/conferences to highlight FP2030 and the accomplishments of the FP2030 movement, especially in the area of country achievements.
 • In collaboration with the Communications team, identify and support development of communications opportunities and messaging that can be featured in regional communications as well as in global FP2030 communications such as the FP2030 newsletter, website/social media, and/or annual progress reports.
 • Contribute to the analysis of data and the development of the FP2030 annual progress report on activities and performance.
 • Collaborate with relevant FP2030 staff to develop content for internal and external communications for South East Asian countries in the Hub and for the Hub overall.
 • Contribute to the drafting of relevant regional inputs to meet reporting requirements for donors and to FP2030’s fiduciary and Senior Leadership teams.
 • Contribute to translation and localization of FP2030 products for Asia Pacific audiences including newsletters, briefs, webinars, announcements, and templates, collaborating with the Manager, Communications and the NAE Communications Team, making use of external translation support as appropriate.

 

Other relevant duties

 • Perform any other tasks assigned by the Line Manager

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree in public health, public policy, international development, business administration, economics, or other directly related field.
 • Master’s degree preferred.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • At least 5 years of professional experience in global health, family planning, reproductive health, international development, or a related field.
 • Ability to think strategically and drive project implementation. Project management expertise with an ability to move projects forward from inception to implementation to completion.
 • Prior experience working in one or more of the countries in this regional portfolio (see attached list of countries within this regional portfolio).
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships including governments, donors, multi-lateral agencies, developing countries and civil society organizations.
 • Proven record of coordinating development partners and managing effective mechanisms for monitoring and reporting at global, regional, and country levels.
 • Continuous learning skills and the ability to synthesize information.
 • Exceptional interpersonal skills and cultural competencies.
 • Excellent writing, editing, communications, and research capabilities, with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (OneNote, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Fluency in English essential. Fluency in French or another language a plus.
 • Willingness to travel (up to 25% time) with the ability to represent the organization with professionalism, diplomacy and aplomb.

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Country Engagement Advisor, Pacific Island Countries

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Suva, Fiji)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The Country Engagement Advisor –Pacific Island Countries reports to the Managing Director of the Asia Pacific Regional Hub. This position is responsible for advancing engagement with a designated set of countries in the Hub region, including engaging with Focal Points, regional partners, and wider stakeholders at the country level to advance the goals of FP2030 and of the Asia Pacific Regional Hub.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Managing Director, the Country Engagement Advisor – Pacific Island Countries, will work closely with the rest of the Asia Pacific Hub team. They will also collaborate closely with FP2030’s Senior Manager, Regional Hub Coordination, located within the Executive Directorate.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

Engagement with Country Partners and Stakeholders

 • Under the leadership of the Managing Director, Asia Pacific Regional Hub, and in collaboration with regional country-based focal points and partners, the rest of the Hub team including the Country Engagement Advisor-Central Asia, will connect with staff throughout the Support Network as appropriate, provide strategic support for all designated countries in the region, including:
  • Support FP2030 commitment-making countries in developing and advancing their FP2030 commitment-making process based on the commitment toolkit, country-specific analyses, and country requests.
  • Support engagement with new countries and other key country partners in the region in order to secure political commitment to FP2030, as appropriate.
  • Design and execute convenings (to include virtual and in-person convenings as appropriate) of focal points and country partners.
  • Identify, communicate, and oversee focused areas of support in collaboration with broader Secretariat teams and external partners to advance progress in country commitments across key thematic areas, including data, adolescents and youth, rights, financing, High Impact Practices (HIPs) in FP, Emergency Preparedness and Resilience (EPR), FP integration.
  • Contribute to country/regional sharing of best practices, lessons learned, and available tools, resources and up to date information across the designated countries.
  • In cooperation with focal points, support evidence-based dialogue and deepened engagement with key national governments, policy makers and country-level partners in the designated countries.
  • Coordinate with relevant external partners to proactively identify opportunities for collaboration with new and emerging partners to advance the commitment goals of designated countries.
  • Review and provide feedback on country plans and strategies, as requested by the country focal points, in collaboration with regional and global partners if needed.
  • Identify, develop, and amplify countries’ success stories and best practices through annual progress reports, newsletters, social media, and other channels in collaboration with country partners and with the Communications team.

 

Program Management

Provide support to deliver on cross-cutting FP2030 priorities in the designated countries, such as: promoting a rights-based approach to FP policy, programs, and service delivery; highlighting evidence, country data, and High Impact Practices (HIPS); ensuring programs

 • reach and meet the needs of adolescents and young people and other marginalized groups such as those living with disability; and working with countries to build resilience plans for FP in times of crisis and displacement.
 • Contribute to annual and quarterly work plans and budgets to provide value-added support to accelerate country progress in designated countries. Prepare regular work plan reviews and timely reports on progress/challenges.
 • Liaise closely with the Data & Measurement Track20 teams to monitor country progress towards achieving and fulfilling country commitments.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with relevant staff supporting youth engagement and partnership, to ensure continued engagement of civil society and youth focal point networks in the region.
 • Coordinate with the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships and with other relevant staff across the Support Network to ensure that country activities are deeply grounded in a rights-based approach and reflect FP2030’s approach to advocacy and accountability.
 • Contribute to strategic thinking, planning, and organizational development for the Hub and across the FP2030 Support Network as appropriate.

 

External Relations and Communications

 • Contribute to high level engagement meetings by documenting progress and key challenges, and by drafting clear and concise executive summaries of countries achievements and challenges.
 • In consultation with the Managing Director, manage regular meetings with key regional partners (e.g. UNFPA WCARO, USAID, FCDO, etc.) and participate in FP2030 external events, meetings and on task teams.
 • In collaboration with the Managing Director, identify opportunities and events/conferences to highlight FP2030 and the accomplishments of the FP2030 movement, especially in the area of country achievements.
 • In collaboration with the Communications team, identify and support development of communications opportunities and messaging that can be featured in regional communications as well as in global FP2030 communications such as the FP2030 newsletter, website/social media, and/or annual progress reports.
 • Contribute to the analysis of data and the development of the FP2030 annual progress report on activities and performance.
 • Collaborate with relevant FP2030 staff to develop content for internal and external communications for Pacific Island countries in the Hub and for the Hub overall.
 • Contribute to the drafting of relevant regional inputs to meet reporting requirements for donors and to FP2030’s fiduciary and Senior Leadership teams.
 • Contribute to translation and localization of FP2030 products for Asia Pacific audiences including newsletters, briefs, webinars, announcements, and templates, collaborating with the Manager, Communications and the NAE Communications Team, making use of external translation support as appropriate.

 

Other relevant duties

 • Perform any other tasks assigned by the Line Manager

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree in public health, public policy, international development, business administration, economics, or other directly related field.
 • Master’s degree preferred.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • At least 5 years of professional experience in global health, family planning, reproductive health, international development, or a related field.
 • Ability to think strategically and drive project implementation. Project management expertise with an ability to move projects forward from inception to implementation to completion.
 • Prior experience working in one or more of the countries in this regional portfolio (see attached list of countries within this regional portfolio).
 • Experience in working with multi-stakeholder partnerships including governments, donors, multi-lateral agencies, developing countries and civil society organizations.
 • Proven record of coordinating development partners and managing effective mechanisms for monitoring and reporting at global, regional, and country levels.
 • Continuous learning skills and the ability to synthesize information.
 • Exceptional interpersonal skills and cultural competencies.
 • Excellent writing, editing, communications, and research capabilities, with advanced knowledge of and proficiency in the MS Office Suite (OneNote, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Fluency in English essential. Fluency in French or another language a plus.
 • Willingness to travel (up to 25% time) with the ability to represent the organization with professionalism, diplomacy and aplomb.

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : Communication Manager

ฝ่าย : Asia Pacific Hub (Location:Kuala Lumpur)
หมดเขตวันที่ 28/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

OVERVIEW

Family Planning 2030 (FP2030) is a global partnership of governments, civil society, multilateral organizations, donors, private sector, and researchers committed to supporting the rights of women and girls who wish to use contraception. Our vision is a future where women and girls everywhere have the freedom and ability to lead healthy lives, make their own informed decisions about using contraception and having children, and participate as equals in society and its development.

 

Since our founding in 2012, much has been achieved, but more remains to be done. The global family planning community agreed that the gains of the last nine years should be sustained by extending this pivotal partnership. Through a global consultation, stakeholders from around the world provided their input on the future of family planning. Together, the community created a shared vision for 2030 that builds on progress achieved to date, adapts the partnership in response to the lessons of the first nine years and positions us to achieve the future women and girls around the world are asking for.

 

The FP2030 Support Network will include five regional hubs: North, West and Central Africa; East and Southern Africa; Asia and the Pacific; and Latin America and the Caribbean, and North America and Europe, led by an Executive Director who reports to the Governing Board. Each hub will be headed by a Managing Director supported by a small team. The hubs will be hosted by NGOs in five cities where the hubs will be located. The creation of these regional hubs is the key element of FP2030’s new structure, which will be put in place in 2022.

 

Each Managing Director reports to the FP2030 Executive Director who will lead the coordination and management of the Support Network. The Executive Director and the Managing Directors will work as an Executive Leadership Team to ensure that the vision and goals of the FP2030 partnership are fulfilled, and that momentum towards new commitments is maintained.

 

IPPF-ESEAOR has been selected to host the FP2030 Asia Pacific Regional Hub beginning 2022.

 

Job Overview

The Communications Manager reports to the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships. This position serves as the lead for all the Hub’s communications functions.

 

WORKING RELATIONSHIPS

Reporting to the Senior Technical Lead, Advocacy, Accountability & Partnerships, the Communications Manager will work closely with the rest of the Hub team. They will also collaborate closely with FP2030’s Director, Communications located in the North America & Europe (NAE) Hub, their Communications team, the Hub Advocacy, Accountability & Partnership Manager, and with Communications teams at all Regional Hubs.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

MAJOR TASKS & RESPONSIBILITIES

 • Execute communications projects for the Hub, including managing the production of all Hub communications materials, in line with FP2030 design guidance.
 • Ensure consistent language, tone, and branding for all externally facing products and platforms, working closely with the NAE Hub’s Communications team to ensure consistency of messaging and positioning across FP2030.
 • Support the Hub’s presence at regional convenings and events, including logistical work, collateral design, and staffing.
 • Support and contribute to the production of FP2030’s annual progress report, collaborating closely with the NAE Hub’s Communications team.
 • Manage communications consultants on an as-needed basis, which may include external editorial, design or media support.
 • Support external partner networks to facilitate their strategic engagement with FP2030’s and with the Hub’s platforms, channels, and messaging.
 • Develop content for communications materials such as web stories, op-eds, press releases, fact sheets, talking points, and event briefings as needed, working closely with the NAE Hub’s Communications team as appropriate.
 • Work with new and existing FP2030 commitment-makers in the region to promote commitments and amplify success stories from existing commitments, working closely with the NAE Hub’s Communications team as appropriate.
 • Work with the Hub team to support the team’s communications priorities and to amplify success stories from the region.
 • Support the translation of FP2030 products as needed, working closely with the NAE Hub’s Communications team and with the Country Engagement Advisors, making use of external translation support as appropriate.

 

Programmatic Oversight

 • Collaborate with consultants and other staff as needed to advance communications work across the region.
 • Provide regular updates on the progress of communications work in the region, including to the global FP2030 Communications network and FP2030 Senior Leadership; draft content for reports to funders, Senior Leadership, and key external stakeholders as needed.

 

Other relevant duties:

 • Perform any other tasks assigned by the Line Manager

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

EDUCATION & QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree or equivalent standard of education required, preferably in communications, digital media, journalism, international relations, global health, or other directly related field.

 

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

 • At least 5-7 years of professional experience in communications or public relations.
 • An interest in and passion for global health, family planning, reproductive health, international development, or women’s rights issues strongly desired.
 • Demonstrable track record of successful communication projects executed in previous roles.
 • Experienced in communications and managing processes to successfully adhere to product schedule and quality standards.
 • Excellent writing, editing, interpersonal, and oral communications skills.
 • Knowledge of national and regional media environment and familiarity with journalist networks preferred.
 • Experienced in social media strategy development and implementation.
 • French language proficiency preferred.
 • Knowledge of design programs preferred.
 • Strong critical thinking, decision-making, and project management skills.
 • Team player with adaptable and pragmatic approach to work, able to work independently as well as with a team.
 • Strong time management and prioritization skills and the ability to meet deadlines and deliver objectives on time despite time constraints and pressure situations.
 • Ability to think strategically and help drive projects from inception to implementation.
 • Excellent interpersonal skills and cultural competencies.
 • Written and spoken fluency in English
 • Willingness to travel (20%)

 

PERSONAL COMPETENCE

 • Politically astute with a good understanding of the bigger picture, culturally sensitive and diplomatic.
 • Enthusiastic and motivated about FP2030’s vision, mission and values.

 

Application

Applications are particularly encouraged from women and from people with disabilities. FP2030 values equity-centred leadership and commits to furthering its racial and social justice values and commitments by integrating them into the organizational culture and weaving them into its global partnership work.

The above is intended to describe the general content of and requirements for performance of the position responsibilities.  It is not to be construed as an exhaustive statement of essential functions, responsibilities or requirements nor meant to exclude other duties as assigned.


Interested applicant needs to send a CV and cover letter to Pauziah Ali at pali@ippf.org

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสมาคมฯ

จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 03/10/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร ตามข้อบังคับ ระเบียบการเจ้าหน้าที่ สวท บริหารจัดการ อำนวยการ  มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานของสำนักงาน และให้การปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. บริหารงานของ สวท วินิจฉัยสั่งการด้านบริหารสำนักงานต่อเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เป็นผู้รับผิดชอบในการสนองนโยบายของคณะกรรมการ สวท และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารโดยผ่านเลขาธิการสมาคมฯ
 2. วางแผนการดำเนินงาน ควบคุมงาน ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายในขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของ สวท นโยบายของคณะกรรมการ สวท และแผนกลยุทธ์ สวท รวมทั้งเสนอข้อมูลและความคิดเห็น ตลอดจนรายงานผลงานต่อคณะกรรมการบริหาร
 3. แต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอน ลงโทษทางวินัย เลื่อนขั้น และเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 4. บริหารและจัดการทรัพย์สินของ สวท ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดขึ้น
 5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สวท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ สวท แต่งตั้ง
 6. ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของ สวท ตามข้อบังคับ สวท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ สวท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
 7. พิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และตราระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานภายในสำนักงานฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ สวท และคณะกรรมการ สวท
 8. สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับ และสนับสนุนงานของสมาคมฯ
 9. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ และประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำรงตำแหน่ง      ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีทุกสาขา
 2. อายุไม่เกิน 60 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 4 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรพัฒนาเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเป็นผู้นำสูง ซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ มีความรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดียิ่ง และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ สวท เห็นเหมาะสม

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

กำหนดสอบคัดเลือก :  สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565   เวลา 09.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์

 


 

ผู้สนใจ  สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง  พร้อมแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการบริหารองค์กร ประกอบการพิจารณาในการสรรหาบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 E-mail : adminbkk@ppat.or.th  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ ได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565


ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอวิสัยทัศน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคลินิก  เก็บรักษา นำส่ง และจ่ายเงิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลและการรายงานการให้บริการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับ-จ่าย ของคลินิก เก็บรักษาเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร และจัดทำรายงานการเงิน
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์/อุปกรณ์คุมกำเนิด เก็บรักษา และจัดทำรายงาน
 3. ดูแล จัดหา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิก
 4. รับผิดชอบวงเงินสดย่อยของคลินิก
 5. จัดทำเอกสารการเบิกเงิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าพาหนะ ฯลฯ
 6. จัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลินิก
 7. ต้อนรับผู้มารับบริการ ทั้งที่มารับบริการด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ทำบัตรผู้มารับบริการ
 8. ให้การแนะนำ ให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 9. บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานการบริการของคลินิก
 10. ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 11. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาคมฯในชุมชน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 12. สร้างเครื่องข่ายกับองค์กรภายรัฐ ประชาสังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคม
 13. แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบัญชี และการเงิน หรือมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 4. มีความรู้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน
 5. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบงานสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล


ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานภูมิภาค (ภาคเหนือ)  เลขที่ 200 / 3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000  โทรศัพท์ 053- 249-406  หรือทางอีเมล์  fpnp@ppat.or.th  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุคลินิกแพทย์ทางไกล

ฝ่าย : คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 08/08/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของคลินิก เก็บรักษา นำส่ง และจ่ายเงิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลและการรายงานการให้บริการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับรายรับ-จ่ายของคลินิก เก็บรักษาเงิน เพื่อนำฝากธนาคาร และจัดทำรายงานการเงิน
 2. ดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์/อุปกรณ์คุมกำเนิด เก็บรักษา และจัดทำรายงาน
 3. ดูแล จัดหา เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในคลินิกแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 4. ให้การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารออนไลน์
 5. ลงทะเบียนและทำบัตร OPD ผู้มารับบริการ โดยการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารออนไลน์ รวมถึงผู้มารับบริการด้วยตนเอง
 6. ดำเนินการตรวจสอบยอดเงินเข้าก่อนเบิกยาส่งให้ผู้รับบริการ
 7. ดำเนินการจัดส่งยาตามใบสั่งจ่ายยาในแต่ละวันพร้อมบันทึกเลขพัสดุและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ รวมถึงการติดตามในระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 8. สรุปจำนวนผู้รับบริการและรายรับจากการให้บริการ (Telemedicine) พร้อมทำรายงานสรุปยอดในแต่ละวัน
 9. บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานการบริการของคลินิกแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทุกสิ้นเดือน
 10. ฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบัญชีและการเงิน หรือมีประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง  และมีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงานเป็นอย่างดี
 3. รักงานบริการ มีความสามารถในการสื่อสารในระดับดี
 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
 5. หากมีประสบการณ์โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม


ผู้สนใจ  สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.th , Yongyuth.s@ppat.or.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ Hotline Call Center

ฝ่าย : งานโครงการฯ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 15/06/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อปฏิบัติงานโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานข้ามชาติสตรี  จังหวัดสมุทรสาคร   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ Hotline Call Center  สายด่วน 1452 จำนวน 1 อัตรา ณ ที่ตั้ง Hotline Call Center สำนักงานสมาคมฯ กรุงเทพมหารนคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. บริการรับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านหน่วยงานสมาคมฯ ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวท้องไม่พร้อม เป็นต้น
 2. บันทึกข้อมูลและสรุปการให้บริการทุกเดือน
 3. ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 4. รวบรวมปัญหา อุปสรรค และนำเสนอการให้บริการรับโทรศัพท์ เพื่อการพัฒนาระบบ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. อายุ 20-30 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไดดี
 4. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ
 5. สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาของผู้รับบริการ
 6. ใช้ภาษาเชิงบวก และน้ำเสียงไพเราะ

  ผู้สนใจ   สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.thYongyuth.s@ppat.or.th   และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดิการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ

ฝ่าย : งานโครงการฯ
จำนวน 1 อัตรา
ประกาศวันที่ 15/06/2022

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ วางแผนงาน งบประมาณ เป็นวิทยากร และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประสานการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการรายเดือน
 3. เป็นวิทยากรในการประชุม อบรมกลุ่มเป้าหมาย
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสุขภาพชุมชนข้ามชาติ (สัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว)
 5. ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 6. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่
 7. ตรวจสอบหลักฐานการใช้เงินงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและระเบียบการเงินของโครงการ
 8. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและปัญหาอุปสรรค

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ ในการดำเนินโครงการ
 2. อายุไม่เกิน 50 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติได้
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมและสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถพูดภาษาพม่าหรือเขมรได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม และประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม


ผู้สนใจ   สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.thYongyuth.s@ppat.or.th  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจสำนักงานเจ้าหน้าที่บริการ (แม่บ้าน)

ฝ่าย : งานบริหาร
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริการ (แม่บ้าน)  ให้บริการและอำนวยความสะดวกทั่วไปในสำนักงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. จัดเตรียมสถานที่ ห้องประชุม ให้พร้อมใช้งาน
 3. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และบริการในการประชุม / อบรมต่าง ๆ
 4. ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน
 5. เบิก-จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้งานอย่างคุ้มค่า
 6. วางแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 1. วุฒิขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์งานให้บริการ
 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม
 3. อายุไม่เกิน 60 ปี

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล


ผู้สนใจ   สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการมายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 123 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : adminbkk@ppat.or.thYongyuth.s@ppat.or.th  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงาน 

พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการได้ที่

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900