fbpx

วิธีการสร้างความสุขให้กับครอบครัวช่วงโควิด 19

FF

ครอบครัวจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หรือว่า New normal เช่น 

1. ต้องเรียนรู้อย่างมีสติ รู้จักบริหารและจัดการความโกรธ ด้วยการมีสติรู้อารมณ์ รู้ความคิด 2.ต้องเป็นผู้เรียนรู้ เช่น หากเราอยากไปเที่ยวทะเล เราต้องศึกษาก่อนว่าทะเลที่ไหนสงบคนไปน้อย สำคัญคือ ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้าง

3.ต้องพอเพียง รายรับรายจ่ายจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ดังนั้นต้องรู้จักอดออม ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องตัดทิ้ง หาวิธีการเพิ่มรายได้หรือฝึกอาชีพใหม่ๆ  

4. รู้จักการแบ่งปัน ในรายงานทางจิตวิทยา พบว่า เวลาที่เราให้อะไรใครในทางที่ดีจะทำให้ความดันเลือดลดลง  นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้น  ช่วยให้สุขภาพจิตดี อายุจะยืนยาวขึ้น เพราะฉะนั้นการแบ่งปันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำ

โดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

TAGS

คลังความรู้

การตั้งครรภ์แบบปกติคือ การที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกตัวอ่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายในโพรงมดลูกนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การท้อง…
การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กคิดบวก มอกโลกในแง่ดี  เป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่เหล่าบรรดาแม่ ๆ ยุคใหม่ให้ความสนใจและอยากนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกของตัวเอง  เพราะเป็นการ…