รายละเอียดผู้สมัคร

ร่วมสมัครสมาชิก สวท (PPAT MEMBER) เพราะทุกคนเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประชากร

สิทธิพิเศษ สิทธิลงสมัครเป็นกรรมการของ สวท, ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี, รับเอกสารความรู้ของ สวท ได้ฟรี

ข้อมูลส่วนตัว

รูปถ่ายผู้สมัคร*
(เฉพาะ file .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)
Maximum file size: 6 MB

สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน

สถานที่ที่ต้องการให้ติดต่อ*

แจ้งชำระเงิน

สมัครเป็นสมาชิก สวท ได้ 2 แบบ  1. สมาชิกรายปีเพียง 50 บาทต่อปี   2. สมาชิกตลอดชีพ 500 บาท

* กรุณาชำระเงินค่าสมาชิกและแนบสลิปในหน้านี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
หมายเลขบัญชี 069-211458-2
ชื่อบัญชี สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
แนบสลิปการโอน*
Maximum file size: 6 MB
แนบไพล์ ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน (เฉพาะ file .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 6 MB เท่านั้น)