fbpx

สวท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทียบระดับระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์

DSC07531

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 สิงหาคม )  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเทียบระดับระบบคุณภาพ (Benchmarking ) ระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข โดยมีคุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการฯ คุณณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต คณะวิทยากร ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทน สถานสงเคราะห์เด็ก 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี  เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ DSC07538-1200x800.jpg
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา  สวท ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่บริการให้การปรึกษา และตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติด…
วันนี้(27/10/2560) คลินิก สวท เวชกรรม ทั้ง 10 แห่งเปิดให้บริการตามปกติ ตามเวลาการให้บริการของแต่ละสาขา สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-941-2320 10…