fbpx

อะไรที่บ่งบอกว่าประจำเดือนมาผิดปกติ

PE

หมอ ประจำเดือนมาเกิน 7 วัน ออกมาแล้วเป็นลิ่มเป็นชิ้น เป็นก้อนเยอะๆ สีไม่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ สีดำหรือสีคล้ำมักเกิดมากจากเลือดค้างอยู่ในช่องคลอดนาน เมื่ออกมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จึงทำให้เป็นสีดำไม่ต้องกังวล แต่ถ้าออกมานาน ปวดท้องรุนแรง แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษา

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

สถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเวลาทอง (Golden period) ที่คนไทยเราจะช่วยกันลดการระบาดในประเทศให้ช้าลงเพื่อให้ระบบดูแล รักษาโรครับมือทัน เราทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญอย…
แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียน การสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการ…