fbpx

อังกฤษถามความเห็นพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนอะไรเพิ่มในวิชาเพศศึกษา

shutterstock_410185453 [Converted]

กรมการศึกษา อังกฤษ ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำหลักสูตรวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” กำลังรวบรวมความเห็นผู้เรียนและผู้ปกครองว่าควรได้เรียน
เรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อความเกี่ยวกับเซ็กส์ ภาพโป๊ทางออนไลน์ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่องความหลากหลายทางเพศหรือไม่

เนื่องจากหลักสูตรวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” ที่ใช้เรียนอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 รัฐมนตรีเห็นว่าเนื้อหาที่
เก่าไปแล้วของวิชานี้ “เป็นรื่องที่ยอมรับไม่ได้” และต้องการให้ปรับปรุง เพื่อเตรียมประกาศใช้ในฤดูเปิดเรียนปี 2019

แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องหันมาทบทวนเนื้อหาและปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เนื่องจากมีการสำรวจพบว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ในอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยเพิ่มจาก 4,603 รายในปี 2013-14 เป็น 7,886 ราย ในปี 2017

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมีนาคม กรมการศึกษาได้ประกาศให้วิชา “เพศและสัมพันธภาพ” เป็นวิชาบังคับที่ทุกโรงเรียนในทุกสังกัดและทุกระดับต้อง
สอน แต่เลขาธิการการศึกษา จัสติน กรีนนิ่ง เห็นว่าเนื้อหาในตำราปัจจุบันที่ใช้สอนนั้นมันล้าสมัยไปแล้ว “ยอมรับไม่ได้นะที่เนื้อหาของวิชานี้ไม่ได้มี
การปรับปรุงมาเกือบ 20 ปีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งข้อความลามก เชิญชวนมีเซ็กส์ การรังแกกันผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ลูก
หลานของเราประสบอยู่ทุกวัน ดังนั้น เด็กๆ จะต้องได้รับการสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและสัมพันธภาพที่มั่นคงด้วย
เราจึงเรียกร้องให้ปรับปรุงเนื้อหาวิชานี้ โดยทั้งครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับวิธีการสอนแบบ
ใหม่ๆ”

บรูค องค์กรการกุศลที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศเห็นด้วยกับการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ที่เด็กๆ กำลังเผชิญ
ในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับหน่วยงานที่ทำงานด้านการต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง มองว่าเนื้อหาที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ไ่ด้มีเรื่องเกี่ยว
กับเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กช่วล รวมทั้งกะเทย อีกทั้งเด็กๆ ต้องเรียนรู้จักเรื่องของการยินยอมพร้อมใจและการมีสัมพันธภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพ

“ที่ผ่านมา มีโรงเรียนน้อยแห่งมากที่สอนเด็กให้รู้จักและเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ ซึ่งส่งผลให้คนที่มีรสนิยมเหล่านี้ไม่ได้รับความรู้ที่ทำ
ให้ตนเองปลอดภัย และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ มีเพียง 31% ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับคนที่รักเพศเดียวกัน”

โทมัส พาสโก ผู้อำนวยการรณรงค์แห่ง Coalition for Marriage บอกว่าข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชานี้จะทำให้เด็ก
ที่อยู่ในวัยประถมได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องรสนิยมทางเพศ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กตระหนักถึงรสนิยมทางเพศของตนเองแต่เนิ่นๆ “ซึ่งเป็นเรื่องดี เพราะ
เด็กควรจะได้เรียนรู้วิธีอดกลั้นต่อความเห็นต่าง รู้จักการเคารพผู้อื่น ไม่ใช่เรียนเรื่องสัมพันธภาพในแบบผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวเกินกว่าเด็กจะ
เข้าใจได้”

การประชุมเพื่อหารือและขอความเห็นจากกลุ่มต่างๆ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชา “เพศและสัมพันธภาพ” จะใช้เวลาทั้งสิ้นแปดสัปดาห์ในการรวบรวม
ความเห็นก่อนจะนำมาปรับปรุงเป็นหลักสูตร เพื่อประกาศใช้ในปี 2019

ข้อมูลจาก http://3c4teen.org/?p=13688

TAGS

คลังความรู้

เลือดล้างหน้าเด็กคืออะไร อันตรายหรือไม่ หมอ เลือดที่ออกจากช่องคลอด ส่วนใหญ่เลือดล้างหน้าเด็กจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ยังไม่มาก เป็นเลือดที่เกิดจากการฝั่งตัวอ่อน…
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับทีมงาน Profamilia สมาชิกของ IPPF จากประเทศโคลอมเบี…