fbpx

อ้วนเป็นโรค SLE กินยาคุมกำเนิด ประจำเดือนไม่มา เพราะอะไร

close-up-hands-holding-belly-fat_23-2148889287

อ้วนเป็นโรค SLE กินยาคุมกำเนิด 5 ปี ประจำเดือนไม่มา เพราะน้ำหนักกับโรคประจําตัวใช่หรือไม่

หมอ ภาวะน้ำหนักเกินมีโอกาสทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจทำให้เกิดภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบอยู่ในรังไข่ จะทำให้รังไข่อาจสร้างฮอร์โมนเพศชาย ควรพยายามลดน้ำหนักเพื่อให้ระบบการทำงานของรอบเดือนกลับมาเป็นปกติ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิดและยาฝั่งคุมกำเนิดแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน หมอ อันดับ 1 ยาฝั่งคุมกำเนิด ถัดมาประสิทธิภาพใกล้ๆกันคือ …
หมอ หากประจำเดือนไม่มาให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสท้อง แต่ทางที่จะรู้ได้แน่ๆคือต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์จึงจะสามารถรู้ได้แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา…