fbpx

ไวรัสโคโรนาสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่

NN

หมอ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกในขณะที่ตั้งครรภ์ได้หรือไม่  แต่สามารถติดเชื้อได้หลังจากคลอดซึ่งมีการสัมผัสกันโดยตรง  โดยมีเด็กที่อายุ 1 เดือนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเกิดจากการสัมผัสน้ำคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลายของคุณแม่ จึงทำให้เกิดการติดเชื้อไปสู่ทารก แต่ข้อมูลที่บอกว่าติดผ่านน้ำนมหรือน้ำคร่ำนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน สรุปคือ ทารกสามารถติดเชื้อได้จากสารคัดหลั่ง หลังจากที่คลอดแล้วเท่านั้น

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียน การสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการ…
ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึก…