fbpx

ไวรัสโคโรนาสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่

NN

หมอ จากข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกในขณะที่ตั้งครรภ์ได้หรือไม่  แต่สามารถติดเชื้อได้หลังจากคลอดซึ่งมีการสัมผัสกันโดยตรง  โดยมีเด็กที่อายุ 1 เดือนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเกิดจากการสัมผัสน้ำคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลายของคุณแม่ จึงทำให้เกิดการติดเชื้อไปสู่ทารก แต่ข้อมูลที่บอกว่าติดผ่านน้ำนมหรือน้ำคร่ำนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน สรุปคือ ทารกสามารถติดเชื้อได้จากสารคัดหลั่ง หลังจากที่คลอดแล้วเท่านั้น

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

หมอ สามารถหยุดกินได้แต่จะไม่สามารถคุมกำเนิดได้ ทั้งนี้ในช่วงที่หยุดอาจจะมีเลือดออดกระปริดกระปอย วึ่งเป็นผลมาจากการหยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนเวลา ข้อมูล โดย รศ.ร…
มอ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้หากมั่นใจว่าทั้งชายและหญิงไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่สำคัญพร้อมจะมีบุตรก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ และในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบควา…