fbpx

6 วิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว

CC

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะสมาชิกภายในครอบครัว
  2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
  3. ล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที
  4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะช้อนกลางของตนเอง
  5. รักษาระยะห่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว 1-2 เมตร
  6. เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

ที่มา: รายการรั้วรอบครอบครัวสัญจร Ep.1 Facebook/PPATBANGKOKhttps://www.facebook.com/PPATBANGKOK/videos/1118919375121121/

คลังความรู้

ไวรัส HPVเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยมีไวรัส HPV กว่า 40 ชนิดที่…
แมรี กอนซาเลซ ดี-คลินท์ สมาชิกสภาผู้แทนรัฐเท็กซัส ยื่นร่างรัฐบัญญัติเอชบี 1547 (House Bill 1547) เรียกร้องให้การเรียน การสอนเรื่องเพศศึกษาต้องมีหัวข้อว่าด้วยการ…