fbpx

อินโฟกราฟิกส์

Modal Title

ทำอย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ

การถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวในยุคสังคมปัจจุบัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครหรือเพศไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรรู้ไว้เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ควรทำอย่างไรดี
1. ตั้งสติ หลบหนีไปบริเวณที่มีทางออก
ไม่ควรเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว โรงรถ
 
2. การขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน รปภ.หมู่บ้าน สถานีตำรวจ รพ.สต./โรงพยาบาล
 
3. โทรหา
สายด่วน191 หรือสายด่วนศูนย์ผู้ช่วยเหลือสังคม 1300
 
4. เก็บรวบรวมหลักฐาน
เช่น เสื้อผ้าที่ใส่ ภาพถ่ายร่องรอยการถูกกระทำ ห้ามชำระร่างกายก่อนตรวจรักษา
 
5. เข้ารับการตรวจรักษา เพื่อตรวจร่างกาย
รับการดูแลเบื้องต้น การป้องกันการตั้งครรภ์ การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 
6. ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางกฎหมาย
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมสนับสนุนรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม 
ทำอย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ทำอย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ

การถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวในยุคสังคมปัจจุบัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครหรือเพศไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรรู้ไว้เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ควรทำอย่างไรดี
1. ตั้งสติ หลบหนีไปบริเวณที่มีทางออก
ไม่ควรเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว โรงรถ
 
2. การขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน รปภ.หมู่บ้าน สถานีตำรวจ รพ.สต./โรงพยาบาล
 
3. โทรหา
สายด่วน191 หรือสายด่วนศูนย์ผู้ช่วยเหลือสังคม 1300
 
4. เก็บรวบรวมหลักฐาน
เช่น เสื้อผ้าที่ใส่ ภาพถ่ายร่องรอยการถูกกระทำ ห้ามชำระร่างกายก่อนตรวจรักษา
 
5. เข้ารับการตรวจรักษา เพื่อตรวจร่างกาย
รับการดูแลเบื้องต้น การป้องกันการตั้งครรภ์ การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 
6. ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทางกฎหมาย
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมสนับสนุนรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม 
ทำอย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ
Modal Title

7 ต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวคือ การทำร้ายร่างกาย จิตใจ สุขภาพของคนในครอบครัว หรือบังคับ ข่มเหงให้ทำความผิด โดยอาจเกิดได้จาก7ต้นเหตุนี้
1. ครอบครัวกดดัน ขาดความอบอุ่น
2. สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
3. ติดการพนัน
4. ทำร้ายร่างกาย/จิตใจ (บังคับ ข่มเหง)
5. ทะเลาะวิวาท
6. ติดสุรายาเสพติด
7. ความเครียดทางเศรษฐกิจ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมสนับสนุนรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม 
7 ต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

7 ต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงในครอบครัวคือ การทำร้ายร่างกาย จิตใจ สุขภาพของคนในครอบครัว หรือบังคับ ข่มเหงให้ทำความผิด โดยอาจเกิดได้จาก7ต้นเหตุนี้
1. ครอบครัวกดดัน ขาดความอบอุ่น
2. สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
3. ติดการพนัน
4. ทำร้ายร่างกาย/จิตใจ (บังคับ ข่มเหง)
5. ทะเลาะวิวาท
6. ติดสุรายาเสพติด
7. ความเครียดทางเศรษฐกิจ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมสนับสนุนรณรงค์ยุติความรุนแรง ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม 
7 ต้นเหตุความรุนแรงในครอบครัว
Modal Title

4 วิธี “ผู้สูงวัย” รู้ทันสื่อ

ในยุคที่ทุกคนสามารถ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารกันอย่างสะดวกสบาย หลายครั้งผู้สูงอายุอาจเกิดความสับสนและหลงเชื่อไปกับข่าวปลอม วันนี้เราขอแนะนำ 4 วิธี รู้ทันสื่อ
🤚 หยุด!
อย่าด่วนเชื่อ อย่าด่วนซื้อ ระวังถูกหลอก
💡 คิด!
วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย นึกถึงผลกระทบ
💬 ถาม!
หาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าเชื่อสื่อแหล่งเดียว
📱 ทำ!
ปฏิบัติตาม 3 ข้อด้านบน ใจเย็นๆค่อยๆ ตัดสินใจ
ช่วยสังคมสูงวัยรับมือ Fake news ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงผู้สูงอายุ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดี
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
4 วิธี “ผู้สูงวัย” รู้ทันสื่อ
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

4 วิธี “ผู้สูงวัย” รู้ทันสื่อ

ในยุคที่ทุกคนสามารถ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารกันอย่างสะดวกสบาย หลายครั้งผู้สูงอายุอาจเกิดความสับสนและหลงเชื่อไปกับข่าวปลอม วันนี้เราขอแนะนำ 4 วิธี รู้ทันสื่อ
🤚 หยุด!
อย่าด่วนเชื่อ อย่าด่วนซื้อ ระวังถูกหลอก
💡 คิด!
วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย นึกถึงผลกระทบ
💬 ถาม!
หาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าเชื่อสื่อแหล่งเดียว
📱 ทำ!
ปฏิบัติตาม 3 ข้อด้านบน ใจเย็นๆค่อยๆ ตัดสินใจ
ช่วยสังคมสูงวัยรับมือ Fake news ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงผู้สูงอายุ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดี
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
4 วิธี “ผู้สูงวัย” รู้ทันสื่อ
Modal Title

4 วิธีพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

วัยชราเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงอารมณ์และจิตใจที่ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในจนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาเรื้อรังอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพัฒนาสุขภาพจิตดังนี้
1. การอ่านและการเขียน
การอ่านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำ ลดความเครียด และส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้น
2. การเล่นดนตรี
การเล่นดนตรีช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมได้
3. การเรียนรู้ภาษาใหม่
การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นการพัฒนาสมอง สำหรับผู้สูงวัยและจะสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
4. การเล่นเกมไขปริศนา
การเล่นเกมไขปริศนาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถชะลอความจำเสื่อมและเพิ่มพูนสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่หากลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมก็จะให้ปัญหาต่าง ๆ ทุเลาลง นำมาซึ่งความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่อไป
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
4 วิธีพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

4 วิธีพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

วัยชราเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงอารมณ์และจิตใจที่ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในจนนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาเรื้อรังอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการพัฒนาสุขภาพจิตดังนี้
1. การอ่านและการเขียน
การอ่านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำ ลดความเครียด และส่งเสริมการนอนหลับให้ดีขึ้น
2. การเล่นดนตรี
การเล่นดนตรีช่วยเพิ่มความจำในผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมได้
3. การเรียนรู้ภาษาใหม่
การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นการพัฒนาสมอง สำหรับผู้สูงวัยและจะสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
4. การเล่นเกมไขปริศนา
การเล่นเกมไขปริศนาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถชะลอความจำเสื่อมและเพิ่มพูนสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจจนอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่หากลูกหลานและสมาชิกในครอบครัวสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสมก็จะให้ปัญหาต่าง ๆ ทุเลาลง นำมาซึ่งความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่อไป
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
4 วิธีพัฒนาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
Modal Title

8 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี

การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย แน่นอนเราในฐานะลูกหลานคงไม่สบายใจ เราจึงควรดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี แข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนี้
1. 👁 ดูแลสุขภาพดวงตา
ผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาหรือวัดสายตา และตรวจดูมีปัญหาสุขภาพตาหรือไม่ เพื่อรับการรักษาในกรณีที่ดวงตาผิดปกติ
2. 👂 ดูแลการได้ยิน
ผู้สูงอายุควรเข้ารับตรวจเกี่ยวกับการได้ยิน เพราะภาวะสูญเสียการได้ยินนับเป็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะค่อย ๆ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และการสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
3. 👄 ดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุควรลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล รวมทั้งเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทนี้นี้ก่อนเข้านอน เพราะน้ำตาลอาจเกิดการสะสมและกลายเป็นแป้งอยู่ในช่องปากและฟัน ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพปากและฟันเกิดขึ้น
4. 🦶 ดูแลสุขภาพเท้า
หมั่นล้างเท้าให้สะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ เนื่องจากสิ่งสกปรกที่ติดตามผิวหนัง อาจทำให้ระคายเคืองและติดเชื้อ
5. 🧠 ดูแลสมอง
หมั่นพูดคุยหรือพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเพื่อสร้างความผ่อนคลาย หากิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้ได้ใช้สมองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ หรือมีกิจกรรมใหม่ๆตามสมควร
6. ❤️ ดูแลสุขภาพจิต
วางแผนทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านไม่เหงาและเกิดภาวะเครียด
7. 🏃‍♂️กระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ประมาณครั้งละ 30 นาที โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม เช่น เดินเร็ว ขึ้นลงบันได ว่ายน้ำ ฝึกออกกำลังกายอย่างง่าย โดยใช้เก้าอี้ช่วย
8. 🚽 ดูแลปัญหาสุขภาพการปัสสาวะและขับถ่าย
ดูแลให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ ลดปริมาณการดื่มชา กาแฟ โคล่า
การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีประกอบด้วยการเรียนรู้และความเข้าใจวิธีดูแลที่ถูกต้อง โดยต้องใส่ใจการดูแลสุขภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
8 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

8 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี

การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย แน่นอนเราในฐานะลูกหลานคงไม่สบายใจ เราจึงควรดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี แข็งแรงตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนี้
1. 👁 ดูแลสุขภาพดวงตา
ผู้สูงอายุควรเข้ารับการตรวจสุขภาพดวงตาหรือวัดสายตา และตรวจดูมีปัญหาสุขภาพตาหรือไม่ เพื่อรับการรักษาในกรณีที่ดวงตาผิดปกติ
2. 👂 ดูแลการได้ยิน
ผู้สูงอายุควรเข้ารับตรวจเกี่ยวกับการได้ยิน เพราะภาวะสูญเสียการได้ยินนับเป็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะค่อย ๆ เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว และการสูญเสียการได้ยินส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
3. 👄 ดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุควรลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล รวมทั้งเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทนี้นี้ก่อนเข้านอน เพราะน้ำตาลอาจเกิดการสะสมและกลายเป็นแป้งอยู่ในช่องปากและฟัน ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพปากและฟันเกิดขึ้น
4. 🦶 ดูแลสุขภาพเท้า
หมั่นล้างเท้าให้สะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ เนื่องจากสิ่งสกปรกที่ติดตามผิวหนัง อาจทำให้ระคายเคืองและติดเชื้อ
5. 🧠 ดูแลสมอง
หมั่นพูดคุยหรือพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเพื่อสร้างความผ่อนคลาย หากิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้ได้ใช้สมองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ หรือมีกิจกรรมใหม่ๆตามสมควร
6. ❤️ ดูแลสุขภาพจิต
วางแผนทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านไม่เหงาและเกิดภาวะเครียด
7. 🏃‍♂️กระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ประมาณครั้งละ 30 นาที โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม เช่น เดินเร็ว ขึ้นลงบันได ว่ายน้ำ ฝึกออกกำลังกายอย่างง่าย โดยใช้เก้าอี้ช่วย
8. 🚽 ดูแลปัญหาสุขภาพการปัสสาวะและขับถ่าย
ดูแลให้ดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอ ลดปริมาณการดื่มชา กาแฟ โคล่า
การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีประกอบด้วยการเรียนรู้และความเข้าใจวิธีดูแลที่ถูกต้อง โดยต้องใส่ใจการดูแลสุขภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
8 วิธีดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพดี
Modal Title

เคล็ดลับ สูงวัยอารมณ์ดี

อารมณ์แปรปรวนในผู้สูงอายุ คือ อาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมีหลากหลายอารมณ์ใน 1 วันได้ เราจึงมีเคล็ดลับสร้างอารมณ์ดีในผู้สูงอายุ และเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆ วัน
1. สร้างความคิดบวก
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เข้าใจกฎของธรรมชาติ อาจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การช่วยเหลือ หรือให้กำลังใจผู้อื่น
2. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ได้พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง เช่น ลองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการรับชมคลิปผ่าน Youtube หรือการลองใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์มือถืออย่างรู้เท่าทัน
3. เข้าร่วมกลุ่มสังคมที่เหมาะสม เช่น ชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชนหรือโรงพยาบาล หรือชมรมออกกำลังกาย ได้พบเพื่อนวัยเดียวกันช่วยคลายเหงา
4. ตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันง่ายๆ
มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมทำเป็นประจำ เพราะการอยู่เฉยๆ จะทำให้คิดมาก และซึมเศร้าได้ง่าย
5. ฝึกบริหารสติในชีวิตประจำวัน
ด้วยการให้ฝึกหายใจ รับรู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือความทุกข์ หรือมีอารมณ์ต่างๆ และยอมรับตามความเป็นจริง
6. จัดสภาพแวดล้อมให้สดชื่น
จัดห้องพักให้มีแสงแดดส่อง มีดอกไม้ต้นไม้ ช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านให้ผ่อนคลาย มีข้อความหรือรูปภาพที่ให้กำลังใจ
การดูแลสุขภาพจิตในช่วงบั้นปลายก็เป็นสิ่งสำคัญ ลูก ๆ หลาน ๆ สามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ ก็คือการทำ “ความเข้าใจ” และหาทางแก้ไขเพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเอง
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
เคล็ดลับ สูงวัยอารมณ์ดี
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

เคล็ดลับ สูงวัยอารมณ์ดี

อารมณ์แปรปรวนในผู้สูงอายุ คือ อาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่รวดเร็ว อาจมีหลากหลายอารมณ์ใน 1 วันได้ เราจึงมีเคล็ดลับสร้างอารมณ์ดีในผู้สูงอายุ และเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในทุกๆ วัน
1. สร้างความคิดบวก
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เข้าใจกฎของธรรมชาติ อาจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การช่วยเหลือ หรือให้กำลังใจผู้อื่น
2. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ได้พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง เช่น ลองเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการรับชมคลิปผ่าน Youtube หรือการลองใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในโทรศัพท์มือถืออย่างรู้เท่าทัน
3. เข้าร่วมกลุ่มสังคมที่เหมาะสม เช่น ชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชนหรือโรงพยาบาล หรือชมรมออกกำลังกาย ได้พบเพื่อนวัยเดียวกันช่วยคลายเหงา
4. ตั้งเป้าหมายในชีวิตประจำวันง่ายๆ
มีงานอดิเรกหรือกิจกรรมทำเป็นประจำ เพราะการอยู่เฉยๆ จะทำให้คิดมาก และซึมเศร้าได้ง่าย
5. ฝึกบริหารสติในชีวิตประจำวัน
ด้วยการให้ฝึกหายใจ รับรู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือความทุกข์ หรือมีอารมณ์ต่างๆ และยอมรับตามความเป็นจริง
6. จัดสภาพแวดล้อมให้สดชื่น
จัดห้องพักให้มีแสงแดดส่อง มีดอกไม้ต้นไม้ ช่วยสร้างบรรยากาศในบ้านให้ผ่อนคลาย มีข้อความหรือรูปภาพที่ให้กำลังใจ
การดูแลสุขภาพจิตในช่วงบั้นปลายก็เป็นสิ่งสำคัญ ลูก ๆ หลาน ๆ สามารถทำให้ผู้สูงอายุได้ ก็คือการทำ “ความเข้าใจ” และหาทางแก้ไขเพื่อทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเอง
📞 ปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีพาวะพึ่งพิง โทร. 091 333 1909
เคล็ดลับ สูงวัยอารมณ์ดี
Modal Title

SAFE SEX วัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัย

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านด้วยกัน เพราะวัยรุ่นยังขาดความรู้หลายอย่าง ที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกัน ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือท้องไม่พร้อม ทั้งยังมีในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นการป้องกันและคุมกำเนิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัยรุ่นต้องรู้ดังนี้
สาเหตุที่ท้องไม่พร้อม
1. ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุมกําเนิด
2. เข้าใจผิดว่าแค่ครั้งเดียวไม่ท้อง
3. ไม่สวมถุงยางอนามัย
4. คิดว่าคู่รักปลอดภัยจึงไม่ป้องกัน
วิธีป้องกัน
1. ผู้ชาย สวมถุงยางอนามัย สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. ผู้หญิง ควรใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาคุมชนิดกินทุกวัน ยาฝังคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
SAFE SEX วัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัย
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

SAFE SEX วัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัย

การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายด้านด้วยกัน เพราะวัยรุ่นยังขาดความรู้หลายอย่าง ที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกัน ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือท้องไม่พร้อม ทั้งยังมีในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้นการป้องกันและคุมกำเนิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัยรุ่นต้องรู้ดังนี้
สาเหตุที่ท้องไม่พร้อม
1. ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุมกําเนิด
2. เข้าใจผิดว่าแค่ครั้งเดียวไม่ท้อง
3. ไม่สวมถุงยางอนามัย
4. คิดว่าคู่รักปลอดภัยจึงไม่ป้องกัน
วิธีป้องกัน
1. ผู้ชาย สวมถุงยางอนามัย สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. ผู้หญิง ควรใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพ เช่น ยาคุมชนิดกินทุกวัน ยาฝังคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด หรือห่วงอนามัย
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
SAFE SEX วัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัย
Modal Title

6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น

ปัจจุบันเรื่องเพศสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโลกออนไลน์ แต่ยังมีข้อมูลที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้โดยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือมีความผิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆ มีภูมิต้านทานที่ใช้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศ
คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับเทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ด้วย 6 ทักษะ ต่อไปนี้
1. รับฟัง ไม่ตัดสิน
ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความคิดของลูกโดยไม่ตัดสินเพื่อให้ลูกอยากคุยมากขึ้น
2. สอน ผ่านการตั้งคำถาม
นำไปสู่วิธีคิดของลูกฝึกการตัดสินใจและทักษะต่างๆให้กับลูก ซึ่งลูกจะยอมรับได้มากกว่า
3. เสริม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการคิดและตัดสินใจของลูก
4. ชื่นชมความคิดที่ดี
ทำให้ลูกมีกำลังใจดูแลตัวเองได้ดีต่อไป
5. เชื่อมั่น และเคารพในตัวลูก
เคารพการตัดสินใจของลูก เพื่อให้ลูกนับถือตัวเองได้มากขึ้น
6. เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อลูกพบอุปสรรค ลูกควรรู้ว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น

ปัจจุบันเรื่องเพศสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโลกออนไลน์ แต่ยังมีข้อมูลที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้โดยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือมีความผิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆ มีภูมิต้านทานที่ใช้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศ
คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับเทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ด้วย 6 ทักษะ ต่อไปนี้
1. รับฟัง ไม่ตัดสิน
ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความคิดของลูกโดยไม่ตัดสินเพื่อให้ลูกอยากคุยมากขึ้น
2. สอน ผ่านการตั้งคำถาม
นำไปสู่วิธีคิดของลูกฝึกการตัดสินใจและทักษะต่างๆให้กับลูก ซึ่งลูกจะยอมรับได้มากกว่า
3. เสริม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการคิดและตัดสินใจของลูก
4. ชื่นชมความคิดที่ดี
ทำให้ลูกมีกำลังใจดูแลตัวเองได้ดีต่อไป
5. เชื่อมั่น และเคารพในตัวลูก
เคารพการตัดสินใจของลูก เพื่อให้ลูกนับถือตัวเองได้มากขึ้น
6. เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อลูกพบอุปสรรค ลูกควรรู้ว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น
Modal Title

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่น ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นไทย และพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างโดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้
1. ครอบครัว: การเลี้ยงดูส่งผลโดยตรงต่อนิสัย ทักษะการเข้าสังคม และการจัดการอารมณ์ของเด็ก หากครอบครัวไม่อบอุ่นจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้
2. เพื่อน: หากมีเพื่อนดีสามารถปรึกษากันได้จะทำให้มั่นใจ สามารถเผชิญปัญหา แต่หากไม่มีเพื่อนขาดทักษะทางสังคมจะทำให้ขาดความมั่นใจรู้สึกผิดแปลก เป็นต้น
3. แฟน/คนรัก: หากขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดี ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้ผิดหวัง เสียใจได้ง่าย เกิดปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตายได้
4. สังคมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียมากไปจะส่งผลเสีย เช่น ทักษะการเผชิญหน้าในโลกความจริงน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง เป็นต้น
5. การเรียน: ระบบการศึกษาที่แข่งขันสูง และค่านิยมว่าเด็กดีคือเด็กเรียนเก่งทำให้เด็กกดดัน รู้สึกว่าต้องแข่งกับเพื่อนตลอดเวลา
6. การทำงาน วัยทำงาน มักรู้สึกว่าถูก “ความเครียดขโมยความสุข” ส่งผลทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่น ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นไทย และพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างโดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้
1. ครอบครัว: การเลี้ยงดูส่งผลโดยตรงต่อนิสัย ทักษะการเข้าสังคม และการจัดการอารมณ์ของเด็ก หากครอบครัวไม่อบอุ่นจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้
2. เพื่อน: หากมีเพื่อนดีสามารถปรึกษากันได้จะทำให้มั่นใจ สามารถเผชิญปัญหา แต่หากไม่มีเพื่อนขาดทักษะทางสังคมจะทำให้ขาดความมั่นใจรู้สึกผิดแปลก เป็นต้น
3. แฟน/คนรัก: หากขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดี ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้ผิดหวัง เสียใจได้ง่าย เกิดปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตายได้
4. สังคมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียมากไปจะส่งผลเสีย เช่น ทักษะการเผชิญหน้าในโลกความจริงน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง เป็นต้น
5. การเรียน: ระบบการศึกษาที่แข่งขันสูง และค่านิยมว่าเด็กดีคือเด็กเรียนเก่งทำให้เด็กกดดัน รู้สึกว่าต้องแข่งกับเพื่อนตลอดเวลา
6. การทำงาน วัยทำงาน มักรู้สึกว่าถูก “ความเครียดขโมยความสุข” ส่งผลทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
Modal Title

วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีอายุ 10-24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 พวกเขาเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมีความโดดเด่นดังนี้
1. มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
2. มีแรงจูงใจในตนเอง
3. มีทักษะในการจัดการปัญหาได้ดี
4. คิดนอกกรอบ
5. High Entrepreneurship Skill
6. เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง
7. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คนเจนนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นกลุ่มคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีอายุ 10-24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 พวกเขาเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมีความโดดเด่นดังนี้
1. มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
2. มีแรงจูงใจในตนเอง
3. มีทักษะในการจัดการปัญหาได้ดี
4. คิดนอกกรอบ
5. High Entrepreneurship Skill
6. เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง
7. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คนเจนนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นกลุ่มคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร
Modal Title

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
.
คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิด ปกติแล้วหลังคลอดบุตร โดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ให้นมบุตร เป็นเวลา 6 เดือน จะสามารถคุมกำเนิดไปในตัวได้ถึง 90-95% ใน 6 เดือนแรก แต่หากคุณแม่ต้องการความมั่นใจในการคุมกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่อมต้องการวิธีคุมกำเนิดแบบอื่นเพิ่มเติมดังนี้
.
1. ถุงยางอนามัย
เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน
2. ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
เริ่มกินในช่วงวันที่ 21-28 หลังคลอดบุตร แต่อาจมีผลข้างเคียงในเรื่องเลือดออกกะปริดกะปรอย ระหว่างการรับประทานได้
3. ยาฉีดคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ แบบ1 เข็มคุมกำเนิดได้ 3 เดือน และแบบที่ 2 คือ 1 เข็มคุมกำเนิดได้ 1 เดือน เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ภายหลังคลอดบุตร หรือ ภายใน 7 วันหลังมีรอบเดือนมาผลข้างเคียงคือ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย
4. ยาฝังคุมกำเนิด
มี 2 ประเภท คือ ชนิด 1 หลอด คุมกำเนิดได้ 3 ปี และ ชนิด 2 หลอด คุมกำเนิดได้ 5 ปี ฝังภายใน 5วันแรกของการมีประจำเดือน หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
5. ห่วงคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ ชนิดมีฮอร์โมน คุมกำเนิดได้ 5 ปี และห่วงคุมกำเนิดชนิด Copper คุมกำเนิดได้ 10 ปี สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิด อย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ให้เรียบร้อยก่อนและลดโอกาสการทะลุจากห่วงคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
.
คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิด ปกติแล้วหลังคลอดบุตร โดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ให้นมบุตร เป็นเวลา 6 เดือน จะสามารถคุมกำเนิดไปในตัวได้ถึง 90-95% ใน 6 เดือนแรก แต่หากคุณแม่ต้องการความมั่นใจในการคุมกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่อมต้องการวิธีคุมกำเนิดแบบอื่นเพิ่มเติมดังนี้
.
1. ถุงยางอนามัย
เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน
2. ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
เริ่มกินในช่วงวันที่ 21-28 หลังคลอดบุตร แต่อาจมีผลข้างเคียงในเรื่องเลือดออกกะปริดกะปรอย ระหว่างการรับประทานได้
3. ยาฉีดคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ แบบ1 เข็มคุมกำเนิดได้ 3 เดือน และแบบที่ 2 คือ 1 เข็มคุมกำเนิดได้ 1 เดือน เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ภายหลังคลอดบุตร หรือ ภายใน 7 วันหลังมีรอบเดือนมาผลข้างเคียงคือ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย
4. ยาฝังคุมกำเนิด
มี 2 ประเภท คือ ชนิด 1 หลอด คุมกำเนิดได้ 3 ปี และ ชนิด 2 หลอด คุมกำเนิดได้ 5 ปี ฝังภายใน 5วันแรกของการมีประจำเดือน หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
5. ห่วงคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ ชนิดมีฮอร์โมน คุมกำเนิดได้ 5 ปี และห่วงคุมกำเนิดชนิด Copper คุมกำเนิดได้ 10 ปี สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิด อย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ให้เรียบร้อยก่อนและลดโอกาสการทะลุจากห่วงคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า