fbpx

แท็ก : คลอด

ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่ หมอ ไม่แนะนำให้นมบุตร อาจจะใช้วิธีการปั้มน้ำนม ไม่ควรอุ้มแล้วให้นมจากเต้าโดยตรง เพราะว่าจะมีการหายใจรด โอกาสที่เด็กจะ…
หลังคลอดสามารถกอดและอุ้มลูกได้หรือไม่ ในช่วงโควิด-19 หมอ หากเป็นการคลอดฉุกเฉินไม่เคยมีประวัติการฝากท้อง อาจไม่ได้รับอนุญาติให้สัมผัสทารกหลังคลอดได้ เพื่อเป็นการ…
ติดเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหรือไม่ หมอ การเลือกวิธีการคลอดควรจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล เพราะแพทย์ผู้ที่ดูแลจะมีวิจารณญาณความพร้อมของห้องผ่าตัด ค…
โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราชมีคำตอบ#ppatchannel​—————————————————📝 ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเว…
โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราชมีคำตอบ#ppatchannel​—————————————————📝 ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเว…
โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราชมีคำตอบ#ppatchannel​—————————————————📝 ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเว…