fbpx

ขั้นตอนการรักษาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

PP004

วิธีที่ 1 มารักษาที่คลินิกเวชกรรม สวท

1.อายุครรภ์ต้องไม่เกิน 8-12 สัปดาห์ เกินกว่านี้ไม่สามารถรักษาได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัย ( แต่ละคลินิกรักษาอาายุครรภ์ไม่เท่ากันต้องติดต่อทางโทรศัพท์ )

2. นัดหมายคลินิก เวชกรรม สวท ยกเว้นคลินิกเวชกรรม สวท บางเขน ไม่ต้องนัด (คลินิกเวชกรรมท สวท บางเขน เปิด เสาร์อาทิตย์ เฉพาะอายุครรภ์ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
3.เตรียมบัตรประชาชน
4. เตรียมเงินสดค่ารักษา 3,000-6,500 บาท
5.ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 16 ปีต้องมีผู้ปกครอง

วิธีที่ 2 ติดต่อรักษาแพทย์ทางไกล

3.ช่องทางการติดต่อ
สายด่วย 1452 (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น )

คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น )

  1. จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 – 249 – 406 , 086-461-6059 โทรนัด
  2. จังหวัดเชียงราย โทร. 053-713-090 096-6975175 โทรนัด
  3. จังหวัดลำปาง โทร. 054-209-577, 083-0034 -269 โทรนัด
  4. จังหวัดขอนแก่น โทร. 043- 223- 627 สายด่วน 095-661-6551 โทรนัด
  5. จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045 – 243 -380 โทรนัด
  6. กรุงเทพฯ บางเขน โทร. 02-941-2320 ต่อ 181-182 สายด่วน ไม่ต้องโทรนัด
  7. กรุงเทพฯ ปิ่นเกล้า โทร. 0-2433-9077, 02-433-3503, 02-433-6561 โทรนัด
  8. จังหวัดหาดใหญ่ โทร. 074-252-691 โทรปรึกษา
  9. จังหวัดภูเก็ต โทร. 087-969-370 โทรนัด

TAGS

คลังความรู้

อาการ PMSหรืออาการก่อนมีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ทรมานผู้หญิงทุกคนเป็นปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วเราเองจะรู้สึกได้ถึงอาการปวดประจำเดือนที่เป็นอยู่ว่ามาก-น้อย ขนาดไหน ทว่าใ…
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายที่ไกล้ตัวขอสาวๆ เพราะเป็นโรคที่พบเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งในสตรี แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่หลายคนก็ยังละเลยที่จะเรียนรู้และป้องกันโรคร้ายนี้…