fbpx

จริงหรือไม่ ? ผู้หญิงจะไม่ท้อง ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด?

SSSS

หมอ :  ไม่จริง เพราะเมื่อผู้หญิงได้รับการกระตุ้นทางเพศร่างกายจะเปลี่ยนแปลง เช่น คอมดลูกต่ำ เพื่อรับน้ำเชื้อของผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อารมณ์ของผู้หญิงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งท้องได้ เพราะไม่ว่าจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ เชื้ออสุจิก็สามารถเดินทางไปถึงไข่ได้

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

อ้วนเป็นโรค SLE กินยาคุมกำเนิด 5 ปี ประจำเดือนไม่มา เพราะน้ำหนักกับโรคประจําตัวใช่หรือไม่ หมอ ภาวะน้ำหนักเกินมีโอกาสทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจทำให้เกิดภาวะถุง…
หมอ มีโอกาสท้องได้หากในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เป็นช่วงที่ไข่ตก หากเดือนที่แล้วประจำเดือนมา 2 ครั้ง อาจไม่มีไข่ตกในเดือนที่แล้ว จึงส่งผลในเดือนถัดมา หรือการตกไข่อาจ…