fbpx

จริงหรือไม่ ? ผู้หญิงจะไม่ท้อง ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด?

SSSS

หมอ :  ไม่จริง เพราะเมื่อผู้หญิงได้รับการกระตุ้นทางเพศร่างกายจะเปลี่ยนแปลง เช่น คอมดลูกต่ำ เพื่อรับน้ำเชื้อของผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ ก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อารมณ์ของผู้หญิงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ช่วยป้องกันการตั้งท้องได้ เพราะไม่ว่าจะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ เชื้ออสุจิก็สามารถเดินทางไปถึงไข่ได้

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

ครอบครัวจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ หรือว่า New normal เช่น  1. ต้องเรียนรู้อย่างมีสติ รู้จักบริหารและจัดการความโกรธ ด้วยการมีสติรู้…
หลายคนยังสงสัยว่าการวางแผนครอบครัวเป็นเพียงการคุมกำเนิดเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการวางแผนครอบครัวยังร่วมไปถึงการวางแผนที่จะมีบุตร การวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตร ซึ…