fbpx

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ001

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้น การดูแลรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวมีความกังวลใจ โดยเฉพาะในครอบครัวที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงวัย เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน การปล่อยให้อาศัยอยู่ตามลำพังอาจทำให้การดูแลเอาใจใส่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงวัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เราจึงอยากพาทุกท่านทำความรู้จักกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์กับผู้สูงวัยยังไงบ้าง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ต่างกับ บ้านพักคนชรา
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คือบ้านพักคนชรา แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานที่ทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกัน โดยบ้านพักคนชราจะเป็นสถานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยและให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ในขณะที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาล โดยให้บริการแก่ผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่สุขภาพแข็งแรงไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด

โปรแกรมสุขภาพถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีการจัดโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยจะมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ไปจนถึงร่วมวางแผนกับคนในครอบครัว และออกแบบโปรแกรมสุขภาพตามความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุแต่ละคน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่ง อาจมีโปรแกรมสุขภาพที่แตกต่างกันไป อาทิ โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณ เป็นต้น โดยโปรแกรมสุขภาพที่ดีจะต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอาการของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป

มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย
ผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสุขภาพ การบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือการดูแลเรื่องอาหารและยา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าให้กับครอบครัว ทั้งนี้ยังมีทีมผู้ช่วยที่จะคอยให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องทำกิจกรรม และมักมีพื้นที่ภายนอกที่กว้างขวาง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมภายนอกอาคาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น

มีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่อาจส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิตใจ การทำกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าสังคม พบปะผู้คน แบ่งปันความคิด สร้างเครือข่ายเพื่อนในช่วงวัยเดียวกัน และมีความสุขกับสิ่งที่สนใจได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยจะมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การออกกำลังกาย การร้องเพลง การทำอาหาร การปลูกต้นไม้ การทำงานฝีมือและงานอิดิเรกอื่นๆ นอกจากนี้ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางแห่งยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เปลี่ยนบรรยากาศ รวมถึงสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ค่าบริการที่เลือกได้ตามความเหมาะสม
หลายคนอาจจะคิดว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องจะมีราคาแพง แต่แท้จริงแล้ว การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ และมีราคาที่สมเหตุสมผล โดยผู้รับบริการสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับบริการได้ ซึ่งหากเทียบกับการจ้างผู้ดูแลส่วนตัวทั้งในแบบรายวันและรายเดือนแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีความคุ้มค่ากว่ามาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลด้านโภชนาการจากทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน

ทำยังไงให้หากต้องการให้ผู้สูงอายุได้เข้ารับบริการ
หลังจากตัดสินใจที่จะหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ ศึกษาหาข้อมูลและเปรียบเทียบบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยอาจจะต้องทำแบบคัดกรองของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่ง ก่อนที่จะเข้ารับบริการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านหอมลำดวน ยินดีให้คำปรึกษากับทุกครอบครัวที่กำลังมองหาที่พักให้กับผู้สูงวัยในบ้าน เพราะบ้านหอมลำดวนเป็น สถานดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน ใหม่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย โทรปรึกษา 098 903 8059 FACEBOOK

TAGS

คลังความรู้

ติดเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหรือไม่ หมอ การเลือกวิธีการคลอดควรจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้ดูแล เพราะแพทย์ผู้ที่ดูแลจะมีวิจารณญาณความพร้อมของห้องผ่าตัด ค…
ช่วยให้คู่สมรสที่พึ่งแต่งงานกันได้มีโอกาศในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วทกันก่อนทีลูกเป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึก…