fbpx

แท็ก : ประจำเดือน

โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราชมีคำตอบ#ppatchannel​—————————————————📝 ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเว…
โดย รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล รพ.ศิริราชมีคำตอบ#ppatchannel​—————————————————📝 ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเว…
หมอ ควรสังเกตเดือนถัดไปหลังจากมีเพศสัมพันธ์ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท…
หมอ ไม่ผิดปกติ เพราะว่าการกินยาเม็ดคุมกำเนิดนานๆ เมื่อหยุดกินจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าประจำเดือนจะมา   แต่หากนานเกิน 3 เดือนผ่านไปแล้วประจำเดือนยังไม่มาควรจะไปพบ…
หมอ อาการเลือดออกกระปริบกระปอย ในเดือนที่ 2-3 หลังหยุดยาคุมเป็นอาการที่ผิดปกติ ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน หากปล่อยไว้นานอาจเกิดผลข้างเคียงคือ ภาวะเสียเล…
การกินยาคุมเป็นเวลานานๆ เมื่อหยุดกินจะต้องใช้เวลาให้เยื่อบุโพรงมดลูกสร้างตัวให้หนาขึ้นเพื่อที่จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน หรืออาจเกิดจากวัยทอง
หมอ อาจเกี่ยวกับระดับของฮอร์โมนที่ไม่มีการกระตุ้นที่มากพอ หรืออาจเกิดจากน้ำหนักที่ลดมาก หรือเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วจนเกินไป จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณของประจำเดือน…
หมอ ประจำเดือนเป็นเลือดไม่ดี ควรออกจากตัวไปเยอะๆ เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เพราะบางครั้งในภาวะที่ประจำเดือนมามาก จะทำให้เกิดภาวะซีดโลหิตจาง หรืออาจมีก้อนเนื้อง…
หมอ มีโอกาสท้องได้หากในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เป็นช่วงที่ไข่ตก หากเดือนที่แล้วประจำเดือนมา 2 ครั้ง อาจไม่มีไข่ตกในเดือนที่แล้ว จึงส่งผลในเดือนถัดมา หรือการตกไข่อาจ…
หมอ อาการปวดตึงหน้าอก อาจเกิดจากอาการ premenstrual syndrome เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่อาจทำให้มีอาการปวดบริเ…