fbpx

กินยาเม็ดคุมกำเนิดจะคุมได้ตั้งแต่เม็ดแรกจริงหรือไม่

Woman hand holding a contraceptive panel prevent pregnancy

หมอ คุมกำเนิดไม่ได้ เนื่องจากยาเม็ดคุมกำเนิดจะเริ่มออกฤทธิ์ตั้งแต่การกินต่อเนื่อง  7 – 10 เม็ดขึ้นไปประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำคัญคือ ต้องไม่ลืมกิน กินตรงเวลา ดังนั้นการกินยาเม็ดคุมกำเนิดตั้งแต่เม็ดแรกจึงไม่สามารถคุมกำเนิดได้  ข้อแนะนำเพิ่มเติม ถ้าอยากให้ประสิทธิภาพการกินยาเม็ดคุมกำเนิดดีที่สุด ต้องเริ่มกินวันแรกที่ประจำเดือนมา กินต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และไม่เคยลืม

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

Knowledge

หลายครอบครัวต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ซึ่งในโลกของการทำงานแล้วน้อยครั้งที่หลาย ๆ ครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน จนบางครั้งหลายครอบครัวเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน
การใส่ถุงยางอนามัยควรใส่อย่างถูกวิธี จึงจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้