เงินสนับสนุนของท่าน จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้เข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวและเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น โดยการดำเนินงานผ่านโครงการของเรา ทั้งงานด้านเยาวชน งานผู้สูงอายุ

ท่านสามารถสนับสนุนเราได้ที่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
หมายเลขบัญชี 069-211456-2
สาขาบางบัว

การสนับสนุนของท่านสามารถขอใบอนุโมทนาบัตร
ซึ่งออกโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

แนบไพล์ ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน (เฉพาะ file .jpg หรือ .png ขนาดไม่เกิน 4 MB เท่านั้น)