fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ออกให้บริการตรวจ VCTสถานบันเทิงในพื้นที่

KK003

เมื่อคืนที่ผ่านมา(10/06/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้บริการตรวจ หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)พร้อมกับการให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และสนับสนุนถุงยางอนามัย ให้กับพนักงานในสถานบันเทิง จ.ขอนแก่น

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส มอบถุงเปี่ยมสุขให้กับ ประชาชนและนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21 ตุลาคม และโอกาสที่ สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสังคม เกิดก่อ  นายอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จังหวัดนราธิวาส  และองค์การบริหารส่วนอำเภอตากใบ จ. นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมมอบถุงเปี่ยมสุข  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท กล่าวว่า สมาคมฯ เข้าดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 บุกเบิกงานอนามัยแม่และเด็ก อาทิ โครงการอนามัยแม่และเด็กเว้นช่วงระยะการมีบุตรแก่ชาวไทยมุสลิม เริ่มต้นที่ จ.สตูล โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โครงการผู้สูงอายุยังมีคุณค่าจังหวัดปัตตานี โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับความระมัดระวังด้วยความเชื่อที่ว่า “การคุมกำเนิด” นั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ตลอดระยะเวลา 40…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (23 ส.ค. ) คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข สวท และ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักวิชาการสุขภาพจิก กรมสุขภาพจิต สธ. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ( Mindfulness in oraganization : MIO)ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีบุคลากรจากสถานสงเคราะห์เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆละ ประมาณ 100 คน…
Featured Posts