fbpx

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ออกให้บริการตรวจ VCTสถานบันเทิงในพื้นที่

KK003

เมื่อคืนที่ผ่านมา(10/06/62) คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น พร้อมด้วยองค์กรเครือข่าย ลงพื้นที่สถานบันเทิงให้บริการตรวจ หาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT)พร้อมกับการให้ความรู้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และสนับสนุนถุงยางอนามัย ให้กับพนักงานในสถานบันเทิง จ.ขอนแก่น

TAGS

News & Activity

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (29 มีนาคม) สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ได้ทำการเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในประเทศไทยโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศศูนย์กรุงเทพฯ หรือ IPPF Hub” โดย IPPF Hub เป็นการยุบรวมกันของสำนักงานภูมิภาค 2 แห่ง คือ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย (East and South East Asia and Ocenia Region – ESEAOR) และสำนักงานเอเชียใต้ (South Asia Region – SAR) พร้อมได้จัดตั้งศูนย์ด้านมนุษยธรรมขึ้นเป็นครั้งแรก (IPPF Humanitarian Hub) ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นบ้านขององค์กรด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ที่ตั้งของศูนย์กรุงเทพฯตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ IPPF ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 44 กรุงเทพฯ พิธีเปิดสำนักงานได้รับเกียรติจาก Mr. Tewodros Melesse ผู้อำนวยการใหญ่ของ IPPF ร่วมกับประธานและคณะกรรมการของภูมิภาค ESEAOR และ SAR รวมทั้งศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล อุปนายก สวทเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเปิดตัวกันอย่างพร้อมเพรียง การย้ายสำนักงานภูมิภาคทั้ง 2 ภูมิภาคและสำนักงานด้านมนุษยธรรมของ IPPF มารวมกันที่กรุงเทพฯนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้ร่วมงานใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรที่ทำงานด้านการพัฒนาประชากรระหว่างประเทศ และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในการดำเนินแผนงานด้านอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของสมาชิก IPPF ใน…