fbpx

ประกาศยื่นข้อเสนอปรับปรุงอาคาร

Bricklaying. Construction worker building a brick wall.
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ประกาศยื่นข้อเสนอประกวดราคารับเหมาก่อสร-1-1200x1696.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ประกาศยื่นข้อเสนอประกวดราคารับเหมาก่อสร-2-1200x1696.jpg
TAGS

News & Activity

เมื่อวานนี้(30/10/62) นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมกับคณะวิทยากร สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้กับน้องๆเยาวชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 2 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุขุมวิท ในกิจกรรม “Friendly Corner รู้ทันไม่ท้อง” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถบอกต่อความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆได้อย่างถูกต้อง…
ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2561 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางจันทร์สม ทาบุญสม อาสาสมัครโครงการสมาคมฯทางภาคเหนือ 2. นางจำดี ศิริสมันวงศ์ อาสาสมัครโครงการสมาคมฯ ทางภาคใต้ 3. นายพรเทพ เพ็งมณี อาสาสมัครโครงการสมาคมฯ กรุงเทพฯ #พลังอาสาสมัครเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้…
Featured Posts