fbpx

มีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงบ้าง ไม่ใส่ถุงบ้าง มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

people-holding-red-condom-blue-background

หมอ การใส่ถุงยางอนามัยควรใส่อย่างถูกวิธี จึงจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่ในทางการแพทย์แล้วแนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่น การกินยาเม็ดคุมกำเนิด การฝั่งยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด หรือใส่ห่วงคุมกำเนิด เพราะสามารถลดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้กว่า 90%

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

Knowledge

การก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เกิดจากประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 มองเห็นโอกาสสำคัญในการที่ สวท
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ตั้งครรภ์ไม่ได้วางแผนหรือเตรียมตัวมีบุตรมาก่อน สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะท้องไม่พร้อมคือการไม่ได้คุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์