fbpx

มีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงบ้าง ไม่ใส่ถุงบ้าง มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่

people-holding-red-condom-blue-background

หมอ การใส่ถุงยางอนามัยควรใส่อย่างถูกวิธี จึงจะช่วยให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถป้องกันท้องและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ แต่ในทางการแพทย์แล้วแนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่น การกินยาเม็ดคุมกำเนิด การฝั่งยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด หรือใส่ห่วงคุมกำเนิด เพราะสามารถลดโอกาสในการตั้งครรภ์ได้กว่า 90%

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

Knowledge

สัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศปัจจัยสำคัญมาจากคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้น มีบุตรช้าลง และบางครอบครัวไม่มีบุตร
หลายครอบครัวต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ซึ่งในโลกของการทำงานแล้วน้อยครั้งที่หลาย ๆ ครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน จนบางครั้งหลายครอบครัวเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน
Featured Posts