fbpx

ลงนาม MOUเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ ม.สวนดุสิต

MOU002

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะอาจารย์ คณะทำงาน สวท และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม รวมทั้งส่งเสริมสถานะของสตรีและเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้สิทธิทางเพศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ในการบริการความรู้สู่ประชาชน

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวระหว่างการลงนามว่า ขอบคุณ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งประเทศไทยยังคงมีสถิติที่น่าเป็นห่วงต่อปัญหาดังกล่าว เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักปกป้องสิทธิทางเพศของตน รู้จักความสำคัญของ พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน โดยนโยบายสำคัญของ สมาคมฯ คือการพัฒนาแกนนำเยาวชน นักศึกษา ให้มีความรู้เชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้ ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาแกนนำปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็จะเบาบางลงตามไปด้วย

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวระหว่างการลงนามว่า ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ขอบคุณ สมาคมฯที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปสู่สังคมในภาพรวม ซึ่งนับเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ในส่วนของนางสาวศุภักษร พลมาก “หวาน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะแกนนำเยาวชน ของ สมาคมฯ เปิดเผยว่า มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานเป็นอาสาสมัครกับ สมาคมฯ ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เพราะอยากให้เพื่อนๆปลอดภัยจากปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์Seed Social

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน สวท ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จัดกิจกรรม”วัยใสวัยปลอดภัย ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน” ให้กับนักศึกษา ปวช. ปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่ทำงาน โดยมีนางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท บรรยายร่วมกับคณะวิทยากรจาก สวท บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน…
PPAT has conducted training session, on 31 August 2021, to increase understanding on Sexual Reproductive Health and Rights and Safe Abortion Care in Thailand through Zoom Meeting. Mr. Somjet Srikanok, PPAT Executive Director, has joined as a welcoming speaker in which Khun Worachote Lamudthong, PPAT Project Manager, and his team have instructed youth participants accordingly….