fbpx

ลงนาม MOUเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับ ม.สวนดุสิต

MOU002

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีคณะอาจารย์ คณะทำงาน สวท และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับการลงนามในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม รวมทั้งส่งเสริมสถานะของสตรีและเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้สิทธิทางเพศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสาของนักศึกษาเลขานุการทางการแพทย์ ในการบริการความรู้สู่ประชาชน

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวระหว่างการลงนามว่า ขอบคุณ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม ซึ่งประเทศไทยยังคงมีสถิติที่น่าเป็นห่วงต่อปัญหาดังกล่าว เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักปกป้องสิทธิทางเพศของตน รู้จักความสำคัญของ พ.ร.บ.อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน โดยนโยบายสำคัญของ สมาคมฯ คือการพัฒนาแกนนำเยาวชน นักศึกษา ให้มีความรู้เชิงป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้ ซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาแกนนำปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ก็จะเบาบางลงตามไปด้วย

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวระหว่างการลงนามว่า ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ขอบคุณ สมาคมฯที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไม่เพียงแต่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปสู่สังคมในภาพรวม ซึ่งนับเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ในส่วนของนางสาวศุภักษร พลมาก “หวาน” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะแกนนำเยาวชน ของ สมาคมฯ เปิดเผยว่า มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานเป็นอาสาสมัครกับ สมาคมฯ ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม เพราะอยากให้เพื่อนๆปลอดภัยจากปัญหาการท้องไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์Seed Social

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ คุณสาคร สาทลาลัย และคุณจิรัชยา ของกิ่ง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับกลุ่มสตรีแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน( LPN) จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อมสำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี จังหวัดสมุทรสาคร…
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2564 คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง เปิดบริการ 3 วัน คือ วันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดีปิดบริการวันพุธและวันศุกร์ เปิดปกติ คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ 02-941-2320 ต่อ 181-182 คลินิกเวชกรรม สวท ปิ่นเกล้า โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ 02-433-9077, 02-433-3503 และ 02-433-6561 คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ โทร 053 – 249 – 406 และ 086-461-6059 facebook คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ โทร 053-713-090 facebook คลินิกเวชกรรม สวท ลำปาง โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ โทร 054-209-577 และ 083-003-4269 คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ โทร 043- 223- 627 สายด่วน 095-661-6551 facebook คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี โทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ โทร 088-364-9794 ,089-722-6457 และ…