fbpx

” ลูกนาวงวัยใส เข้าใจอนามัยการเจริญพันธุ์ “

NNN011

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาววิภานันท์ บุษดี กรรมการเยาวชน สวท ร่วมให้ความรู้เยาวชน โรงเรียนวัดนาวง กทม. ภายใต้กิจกรรม ” ลูกนาวงวัยใส เข้าใจอนามัยการเจริญพันธุ์ ” ซึ่งจัดโดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนวัดนาวง โดยมั่งเน้นการให้ความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ทักษะการป้องกัน วิธีการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม

TAGS

News & Activity

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารเดิมของสมาคมฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ  อาหารทั่วไปหรืออื่นๆ  นำเสนอแผนธุรกิจต่อสมาคมฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ความคาดหวัง/การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าบริการจากครัว สวท ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสมาคมฯ 20 เตียง (อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ) พร้อมเครื่องดื่ม อาหารสุขภาพหรืออาหารอื่นๆ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อและใช้บริการที่สมาคม ประมาณวันละ 40 คน สำหรับเจ้าหน้าที่ สวท  ประมาณวันละ 20-30 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ    มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารเฉพาะโรค    นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการและแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงครัว ต่อสมาคมฯ ได้โดยอิสระ    มีความรู้ด้านการประกอบกิจการร้านอาหารหรืองานครัว ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป    เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   ( ปาก ซอยวิภาวดีรังสิต 44 มีสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนสายสีแดง)    มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ประมาณ 4 ร้าน   ห่างจากถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ 100 เมตร   ในซอยมี ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven 1 ร้าน   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    Apartment 2 แห่ง / หอพัก 2 แห่ง หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
Assoc. Prof. Dr. Luedech Girdwichai, PPAT President and Mr. Somjet Srikanok, Executive Director, acquired 10,000 pillboxes of antihistamines from Mr. Thai Peng Mak, General Manager of Consumer Health, Bayer Thai Co. Ltd., Ms. Sarawan Rattanadej, Marketing Manager of Consumer Health, in order to utilize them to PPAT’s beneficiaries and for public benefits….
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save