fbpx

สวท จัดงานประกาศผลรางวัลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์สังคม

LINE_ALBUM_210920_3

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 กันยายน) สวท จัดงานตัดสินผลการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีทางออกจริงหรือหลอก คือยุติการตั้งครรภ์”ภายใต้โครงการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สวท เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง  โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ 29 กันยายน 2564

TAGS

News & Activity

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”