fbpx

สวท จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา กทม.

MM001

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (30 ก.ค.) คุณสมเจตน์ ศรีกนก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ สมาคมฯ กล่าวขอบคุณเครือข่ายสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนของ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานป้องกันเอชไอวีในอนาคต

 

TAGS

News & Activity

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันจัดงานวันคุมกำเนิดโลก(WORLD CONTRACEPTION DAY 2017) ภายใต้หัวข้อ “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯและพญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกันให้ความรู้และแถลงจุดยืนร่วมกันที่ต้องการให้สตรีไทยได้เข้าถึงการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2559 พบผู้หญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 94,584 คน หรือเฉลี่ย 252 คนต่อวัน และพบการคลอดซ้ำในเยาวชนกลุ่มนี้ 11,225 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 11.9% ขณะที่เด็กหญิงวัย 10-14 ปี คลอดบุตรในปีที่ผ่านมา 2,746 คน หรือประมาณวันละ 8 คน ปัญหา การคลอดซ้ำ ในเยาวชน ถือเป็น เรื่องน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ ปัจจุบัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559 เริ่มบังคับใช้เมื่อ 29…
ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา  สวท ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่บริการให้การปรึกษา และตรวจหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และตรวจคัดกรองมะเณ้งปากมดลูก  พร้อมกับนำกลุ่มพนักงานบริการหญิงเข้าสู่ระบบ (Recruit) ณ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี  สถานบันเทิงไหนอยากให้เราลงพื้นที่ สามารถติดต่อมาได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ…
Featured Posts