fbpx

สวท จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565

PPAT SEMINAR 0143

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคมที่ผ่าน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดงานสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ สวท ”ณ โรงแรมอมารี หัวหิน อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 เข้าร่วมประกอบด้วย รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นางสาวศิริจันทรา พลกนิษฐ นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น นายวิเชียร เนียมน้อม นายศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ และกรรมการเยาวชน ประกอบด้วย นางสาวดัชนียา รัตนศิริ นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สวท ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งเดียวกัน กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประกอบด้วยการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ สวท ที่ปฎิบัติงาน 10 ปี 15 ปี และ 35 ปี งานเกษียณเกษมเปรมปรี สายใยน้องพี่ สวท กิจกรรมฐานรวมพลังสร้างสรรค์ สวท และงานเลี้ยงสนุกๆกับชื่องาน LET GO TO THE SEA

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-002-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-006-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0113-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0114-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0115-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0116-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0117-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0063-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0064-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0065-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0066-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0067-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0141-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0079-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0080-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0029-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0053-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0044-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0059-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0058-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0061-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0047-1200x800.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0119-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0120-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0121-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0123-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0124-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0125-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0126-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0127-1200x675.jpg
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ PPAT-SEMINAR-0129-1200x675.jpg
TAGS

News & Activity

#รั้วรอบครอบครัวLIVE Special พูดคุยกับ ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ ในประเด็น #วันครอบครัวแห่งชาติ #49ปีสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี…
ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save